Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-L11PNJAp-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. angielski z j. niemieckim), SD
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michael Oliver
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mochocki
Prowadzący grup: Michał Mochocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - objaśnia podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego, pojęcie plagiatu oraz zasady rzetelności naukowej

U01 - tworzy różne prace pisemne na tematy dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu filologii angielskiej, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych i bazując na różnych źródłach

U02 - w sposób klarowny, precyzyjny i spójny w oparciu o własne poglądy oraz twórczo wykorzystując zdobytą wiedzą filologiczną formułuje hipotezy i konstruuje krytyczne argumentacje w formie pisemnej

K01 - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji językowych

K02 - identyfikuje i rozstrzyga dylematy moralne związane z własną i cudzą pracą, szczególnie badawczą i publikacyjną

K03 - uzasadnia znaczenie i konieczność zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej, własną pracę ocenia w kategoriach terminowości, obowiązkowości i rzetelności


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mochocki
Prowadzący grup: Michał Mochocki
Strona przedmiotu: http://moodle.ukw.edu.pl/moodle/course/view.php?id=557
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U01 - samodzielnie tworzy krótkie (esej) i dłuższe (fragmenty pracy dyplomowej) wypowiedzi pisemne w j. angielskim na poziomie C1+ [K_U01; K_U05]

U02 - sprawnie prowadzi argumentację pisemną: z klarowną tezą lub hipotezą, przemyślaną strukturą tekstu, z wykorzystaniem wiedzy filologicznej i odwołaniem do wiarygodnych źródeł [K_U12]

K01 - poprawia jakość własnych i cudzych tekstów anglojęzycznych poprzez redakcję i korektę [K_K01; K_K09]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.