Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna literatura anglojęzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-L11WLA-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna literatura anglojęzyczna
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tymon Adamczewski
Prowadzący grup: Tymon Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

(K2A_W10) W01

objaśnia wybrane zmiany w zainteresowaniach pisarzy anglojęzycznych XX i XXI w., w tym przejście od modernizmu do postmodernizmu i

wskazuje typowe cechy podstmodernizmu, ze szczególnym

uwzględnieniem kwestii polityki

tożsamości i sprawiedliwości społecznej


(K2A_K07 K2A_W10) W02

objaśnia źródła zmian powieści i literatury powojennej nawiązując do kontekstów zmian społecznokulturowych


(K2A_K07 K2A_W10) W03

streszcza fabułę, omawia kluczowe sceny, bohaterów i ich

relacje oraz analizuje wybrane lektury na tle

literackiego i kulturowego kontekstu


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tymon Adamczewski
Prowadzący grup: Tymon Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

(K2A_W04) W01

objaśnia wybrane zmiany w zainteresowaniach pisarzy anglojęzycznych XX i XXI w., w tym przejście od modernizmu do postmodernizmu i

wskazuje typowe cechy dla głównych tematów podejmowanych przez współczesnych pisarzy anglojęzycznych, z uwzględnieniem kwestii polityki

tożsamości i sprawiedliwości społecznej


(K2A_K07) W02

objaśnia źródła zmian powieści i literatury powojennej nawiązując do kontekstów zmian społecznokulturowych; potrafi streścić fabułę, omawia kluczowe sceny, bohaterów i ich relacje oraz analizuje wybrane lektury na tle

literackiego i kulturowego kontekstu


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tymon Adamczewski
Prowadzący grup: Tymon Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

(K_W04) W01

posługuje się zaawansowaną terminologią literaturoznawczą w jęz. angielskim, pozwalającą na opisanie najważniejszych zjawisk, mechanizmów i tendencji we współczesnej literaturze anglojęzycznej


(K_W07) W02

ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę na temat współczesnej literatury anglojęzycznej i potrafi objaśnić źródła zmian powieści i literatury powojennej nawiązując do kontekstów zmian społeczno-kulturowych; potrafi streścić fabułę, omawia kluczowe sceny, bohaterów i ich relacje oraz analizuje wybrane lektury na tle literackiego i kulturowego kontekstu

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

historia literatury angielskiej/ amerykańskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.