Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura rosyjska z elementami historii Rosji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-R24LREHR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek filologia, spec. rosyjska, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W07

student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury rosyjskiej (XX wieku po 1917 roku);

W10b

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla literatury rosyjskiej XX wieku;

U04

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich analizę krytyczną, analizę i interpretację (teksty omawiane na wykładach i analizowane w części konwersatoryjnej) z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

K09

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski,Europy, w tym szczególności Rosji, odznacza się otwartością na różnorodność kulturową.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie prezentowanych treści

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W07

student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury rosyjskiej (XX wieku po 1917 roku);

W10b

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla literatury rosyjskiej XX wieku;

U04

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich analizę krytyczną, analizę i interpretację (teksty omawiane na wykładach i analizowane w części konwersatoryjnej) z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

K09

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski,Europy, w tym szczególności Rosji, odznacza się otwartością na różnorodność kulturową.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie prezentowanych treści

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W07

student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury rosyjskiej (XX wieku po 1917 roku);

W10b

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla literatury rosyjskiej XX wieku;

U04

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich analizę krytyczną, analizę i interpretację (teksty omawiane na wykładach i analizowane w części konwersatoryjnej) z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

K09

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski,Europy, w tym szczególności Rosji, odznacza się otwartością na różnorodność kulturową.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie prezentowanych treści

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.