Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury rosyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-RC47HLR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury rosyjskiej
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Witczak
Prowadzący grup: Patryk Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W07

student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury rosyjskiej XX wieku;


W10b

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla literatury rosyjskiej XX wieku;


U04

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich analizę krytyczną, analizę i interpretację (teksty omawiane na wykładach i analizowane w części konwersatoryjnej) z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;


K09

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski, Europy, w tym szczególności Rosji, odznacza się otwartością na różnorodność kulturową.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca zrozumienie przekazywanych treści.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.