Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-RC47PNJChk-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: chiński
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: Li-Chi Chen, Eryk Hajndrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Li-Chi Chen
Prowadzący grup: Li-Chi Chen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_U02 ma umiejętność w zakresie języka chińskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U07 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku rosyjskim i języku chińskim, w tym dotyczące zagadnień praktycznych i wybranych ujęć teoretycznych związanych z problemami badawczymi współczesnej lingwistyki.

K_U09 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku rosyjskim i chińskim

K_U12 umie planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, w tym współdziałać z innymi osobami w ramach zadań zespołowych, w szczególności obejmujących zagadnienia praktyczne i badawcze związane z rosyjskim i chińskim obszarem językowym.

K_U13 potrafi samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia przez całe życie, w szczególności w zakresie lingwistyki rosyjskiej i chińskiej.K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych.

K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów w świetle nowych informacji i zdobytej wiedzy.

K_K05 dzięki zdobytym kompetencjom filologicznym jest gotowy do współorganizowania przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim.

K_K09 jest gotów efektywnie komunikować się z otoczeniem, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu rożnych środków przekazu informacji, działać na rzecz identyfikacji grupowej, wspólnoty celów itp.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Li-Chi Chen
Prowadzący grup: Li-Chi Chen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_U02 ma umiejętność w zakresie języka chińskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U07 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku rosyjskim i języku chińskim, w tym dotyczące zagadnień praktycznych i wybranych ujęć teoretycznych związanych z problemami badawczymi współczesnej lingwistyki.

K_U09 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku rosyjskim i chińskim

K_U12 umie planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, w tym współdziałać z innymi osobami w ramach zadań zespołowych, w szczególności obejmujących zagadnienia praktyczne i badawcze związane z rosyjskim i chińskim obszarem językowym.

K_U13 potrafi samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia przez całe życie, w szczególności w zakresie lingwistyki rosyjskiej i chińskiej.K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych.

K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów w świetle nowych informacji i zdobytej wiedzy.

K_K05 dzięki zdobytym kompetencjom filologicznym jest gotowy do współorganizowania przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim.

K_K09 jest gotów efektywnie komunikować się z otoczeniem, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu rożnych środków przekazu informacji, działać na rzecz identyfikacji grupowej, wspólnoty celów itp.


Bilans pracy studenta:

30h - udział w zajęciach = 1 ECTS

30h - praca własna studenta, przygotowania do kolokwiów = 1 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.