Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z historii literatury chińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-RC47WZHLCh-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z historii literatury chińskiej
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 4, semestr 7, kierunek filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. rosyjski z j. chińskim), SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: Eryk Hajndrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eryk Hajndrych
Prowadzący grup: Eryk Hajndrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

K_W02 ma podstawową wiedzę ogólną o źródłach, znaczeniu i praktycznej stosowalności literaturoznawstwa, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zwłaszcza w tradycji sinologicznej, oraz powiązania z innymi dyscyplinami humanistycznymi.

K_W04 zna podstawową terminologię literaturoznawczą w języku chińskim.

K_W07 ma uporządkowaną wiedzę szczegółowa z zakresu literaturoznawstwa chińskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów kultury, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych.


UMIEJĘTNOŚCI

K_U04 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym, szczególnie w odniesieniu do chińskiego obszaru językowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eryk Hajndrych
Prowadzący grup: Eryk Hajndrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

K_W02 ma podstawową wiedzę ogólną o źródłach, znaczeniu i praktycznej stosowalności literaturoznawstwa, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zwłaszcza w tradycji sinologicznej, oraz powiązania z innymi dyscyplinami humanistycznymi.

K_W04 zna podstawową terminologię literaturoznawczą w języku chińskim.

K_W07 ma uporządkowaną wiedzę szczegółowa z zakresu literaturoznawstwa chińskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów kultury, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych.


UMIEJĘTNOŚCI

K_U04 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym, szczególnie w odniesieniu do chińskiego obszaru językowego.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość języka chińskiego na poziomie B1

Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu wybrane zagadnienia z historii literatury chińskiej na III roku studiów.

Bilans pracy studenta:

45h - samodzielna lektura tekstów literackich 1,5 ECTS

30h - udział w zajęciach = 1 ECTS

30h - przygotowanie do egzaminu = 1ECTS

14h - przygotowanie prezentacji = 0,5 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.