Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP-N12PE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek filologia polska, moduł nauczycielski, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_U01 Potrafi wyszukać, zaobserwować, analizować, oceniać, intepretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, etyki, emisji głosu, a także z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

K_U02 -rozumie i potrafi posługiwać się podstawowa terminologią z zakresu filologii polskiej, dobierać metody i stosować odpowiedzn9ie metody, narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pozwalające na rozwiazywanie problemów w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury, krytyki literackiej i artystycznej, kreatywnego pisania, pedagogiki, psychologii , dydaktyki,

K_ U06 - rozpoznaje wytwory kultury , posiada umiejętność doboru metod, by przeprowadzić ich krytyczna analizę i interpretację, a także badania z zakresu recepcji literatury i krytyki oraz ich społecznych obiegów.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.