Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy kultury antycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP11EKŁ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy kultury antycznej
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Gołuński
Prowadzący grup: Mirosław Gołuński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

K¬_W01opisuje podstawowe elementy wiedzy o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, zwłaszcza filologii polskiej, umiejscawiając je w strukturze kultury narodowej oraz określając ich specyfikę przedmiotowa i metodologiczną

K_W02 definiuje podstawowe terminy z zakresu badań języka, literatury i kultury

K_W05 prezentuje elementarne problemy z zakresu historii, teorii i krytyki literackiej

K_W09 prezentuje podstawowe wiadomości, terminy i metody związane z analizą i interpretacją literaturoznawczą oraz krytycznoliteracką, różnymi tekstami kultury, zwłaszcza komunikatami językowymi, artystycznymi i nieartystycznymi w różnych formach komunikacji społeczno-medialnej

K_W11 omawia najistotniejsze zagadnienia literatury powszechnej dla poszczególnych epok, charakteryzuje reprezentatywne dla nich utwory literackie (polskie, obce, antyczne i najnowsze europejskie) oraz ich koincydencje kulturowe

Umiejętności

K_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, interpretuje, selekcjonuje i użytkuje pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu kultury, literatury i języka (...)

K_U02 posługuje się podstawową terminologią, dobiera i stosuje odpowiednie metody, narzędzia badawcze oraz opracowuje i prezentuje wyniki pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa (...)

K_U05 stosuje odpowiednie kryteria wartościowania dzieła literackiego, waloryzuje twórczość krytyczna oraz jej praktyczne aspekty

K_U06 rozpoznaje wytwory kultury, przeprowadza za pomocą typowych metod ich krytyczną analizę i interpretację, a także badania z zakresu recepcji literatury i krytyki oraz ich społecznych obiegów

K_U10 stosuje poprawne merytorycznie argumenty, implementując poglądy innych autorów oraz formułuje wnioski, wykorzystując umiejętności retoryczne

K_U13 konstruuje typowe prace pisemne w języku polskim oraz obcym, podejmuje typowe zagadnienia kultury, literatury i języka z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

Kompetencje

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

K_K07 dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy oraz uwzględnia je we własnej praktyce zawodowej (w wybranej sferze działalności typowej dla danej społeczności)

K_K09 bierze udział w życiu kulturalnym, korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych (jednocześnie respektuje obowiązujące normy etyczne i prawne


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Wiśniewska
Prowadzący grup: Lidia Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

K_W01opisuje podstawowe elementy wiedzy o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, zwłaszcza filologii polskiej, umiejscawiając je w strukturze kultury narodowej oraz określając ich specyfikę przedmiotowa i metodologiczną

K_W02 definiuje podstawowe terminy z zakresu badań języka, literatury i kultury

K_W05 prezentuje elementarne problemy z zakresu historii, teorii i krytyki literackiej

K_W09 prezentuje podstawowe wiadomości, terminy i metody związane z analizą i interpretacją literaturoznawczą oraz krytycznoliteracką, różnymi tekstami kultury, zwłaszcza komunikatami językowymi, artystycznymi i nieartystycznymi w różnych formach komunikacji społeczno-medialnej

K_W11 omawia najistotniejsze zagadnienia literatury powszechnej dla poszczególnych epok, charakteryzuje reprezentatywne dla nich utwory literackie (polskie, obce, antyczne i najnowsze europejskie) oraz ich koincydencje kulturowe

Umiejętności

K_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, interpretuje, selekcjonuje i użytkuje pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu kultury, literatury i języka (...)

K_U02 posługuje się podstawową terminologią, dobiera i stosuje odpowiednie metody, narzędzia badawcze oraz opracowuje i prezentuje wyniki pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa (...)

K_U05 stosuje odpowiednie kryteria wartościowania dzieła literackiego, waloryzuje twórczość krytyczna oraz jej praktyczne aspekty

K_U06 rozpoznaje wytwory kultury, przeprowadza za pomocą typowych metod ich krytyczną analizę i interpretację, a także badania z zakresu recepcji literatury i krytyki oraz ich społecznych obiegów

K_U10 stosuje poprawne merytorycznie argumenty, implementując poglądy innych autorów oraz formułuje wnioski, wykorzystując umiejętności retoryczne

K_U13 konstruuje typowe prace pisemne w języku polskim oraz obcym, podejmuje typowe zagadnienia kultury, literatury i języka z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

Kompetencje

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

K_K07 dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy oraz uwzględnia je we własnej praktyce zawodowej (w wybranej sferze działalności typowej dla danej społeczności)

K_K09 bierze udział w życiu kulturalnym, korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych (jednocześnie respektuje obowiązujące normy etyczne i prawne


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Wiśniewska
Prowadzący grup: Lidia Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

K_W01opisuje podstawowe elementy wiedzy o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, zwłaszcza filologii polskiej, umiejscawiając je w strukturze kultury narodowej oraz określając ich specyfikę przedmiotowa i metodologiczną

K_W02 definiuje podstawowe terminy z zakresu badań języka, literatury i kultury

K_W05 prezentuje elementarne problemy z zakresu historii, teorii i krytyki literackiej

K_W09 prezentuje podstawowe wiadomości, terminy i metody związane z analizą i interpretacją literaturoznawczą oraz krytycznoliteracką, różnymi tekstami kultury, zwłaszcza komunikatami językowymi, artystycznymi i nieartystycznymi w różnych formach komunikacji społeczno-medialnej

K_W11 omawia najistotniejsze zagadnienia literatury powszechnej dla poszczególnych epok, charakteryzuje reprezentatywne dla nich utwory literackie (polskie, obce, antyczne i najnowsze europejskie) oraz ich koincydencje kulturowe

Umiejętności

K_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, interpretuje, selekcjonuje i użytkuje pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu kultury, literatury i języka (...)

K_U02 posługuje się podstawową terminologią, dobiera i stosuje odpowiednie metody, narzędzia badawcze oraz opracowuje i prezentuje wyniki pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa (...)

K_U05 stosuje odpowiednie kryteria wartościowania dzieła literackiego, waloryzuje twórczość krytyczna oraz jej praktyczne aspekty

K_U06 rozpoznaje wytwory kultury, przeprowadza za pomocą typowych metod ich krytyczną analizę i interpretację, a także badania z zakresu recepcji literatury i krytyki oraz ich społecznych obiegów

K_U10 stosuje poprawne merytorycznie argumenty, implementując poglądy innych autorów oraz formułuje wnioski, wykorzystując umiejętności retoryczne

K_U13 konstruuje typowe prace pisemne w języku polskim oraz obcym, podejmuje typowe zagadnienia kultury, literatury i języka z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

Kompetencje

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

K_K07 dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy oraz uwzględnia je we własnej praktyce zawodowej (w wybranej sferze działalności typowej dla danej społeczności)

K_K09 bierze udział w życiu kulturalnym, korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych (jednocześnie respektuje obowiązujące normy etyczne i prawne


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.