Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP11HF-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Grzelak
Prowadzący grup: Agnieszka Grzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jakubowski
Prowadzący grup: Jarosław Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WO1- wie, w jakich okolicznościach i z jakich powodów sformułowany został projektu nauk humanistycznych, wie, czym różni się metodologia nauk humanistycznych od metodologii nauk przyrodniczych (K_W01)

WO2-zna najważniejsze pojęcia filozoficzne, wie, które z nich odgrywają istotną rolę w obrębie nauk humanistycznych. Ma uporządkowaną wiedzę na temat najbardziej znaczących koncepcji filozoficznych, jakie pojawiły się na przestrzenie dziejów (K_W06)

W03- wie, w jakim sensie można zakwalifikować różnorodne koncepcje filozoficzne jako uniwersalia kulturowe, a także w jakim stopniu pojęcia wypracowane w ramach tych koncepcji umożliwiają identyfikację i ocenę uniwersaliów kulturowych (K_W15)

U01 – potrafi podejmować badania w zakresie różnorodnych nauk humanistycznych odwołując się do szeroko rozumianej filozofii, umie korzystać precyzyjnie z terminologii filozoficznej w trakcie tego rodzaju badań (K_U02)

U02 – potrafi wykorzystywać efektywnie narzędzia wypracowane w ramach współczesnej hermeneutyki filozoficznej do identyfikacji i badania różnorodnych dzieł kulturowych, a zwłaszcza tekstów literackich (K_U06)

K01 – jest gotów do podejmowania systematycznego namysłu nad sobą samym i krytycznego przyswajania sobie wysiłków swego własnego bycia (K_K01)

K02 – jest gotów do podejmowania różnorodnych działań na rzecz podnoszenia jakości etycznej życia społecznego, a także budowania tożsamości kulturowej na poziomie lokalnym, krajowym oraz globalnym (K_K05)

K03 – troszczy się o zachowanie bogactwa i wielowymiarowości dziedzictwa kulturowego zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym (K_K07)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie ma wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jakubowski
Prowadzący grup: Jarosław Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WO1- wie, w jakich okolicznościach i z jakich powodów sformułowany został projektu nauk humanistycznych, wie, czym różni się metodologia nauk humanistycznych od metodologii nauk przyrodniczych (K_W01)

WO2-zna najważniejsze pojęcia filozoficzne, wie, które z nich odgrywają istotną rolę w obrębie nauk humanistycznych. Ma uporządkowaną wiedzę na temat najbardziej znaczących koncepcji filozoficznych, jakie pojawiły się na przestrzenie dziejów (K_W06)

W03- wie, w jakim sensie można zakwalifikować różnorodne koncepcje filozoficzne jako uniwersalia kulturowe, a także w jakim stopniu pojęcia wypracowane w ramach tych koncepcji umożliwiają identyfikację i ocenę uniwersaliów kulturowych (K_W15)

U01 – potrafi podejmować badania w zakresie różnorodnych nauk humanistycznych odwołując się do szeroko rozumianej filozofii, umie korzystać precyzyjnie z terminologii filozoficznej w trakcie tego rodzaju badań (K_U02)

U02 – potrafi wykorzystywać efektywnie narzędzia wypracowane w ramach współczesnej hermeneutyki filozoficznej do identyfikacji i badania różnorodnych dzieł kulturowych, a zwłaszcza tekstów literackich (K_U06)

K01 – jest gotów do podejmowania systematycznego namysłu nad sobą samym i krytycznego przyswajania sobie wysiłków swego własnego bycia (K_K01)

K02 – jest gotów do podejmowania różnorodnych działań na rzecz podnoszenia jakości etycznej życia społecznego, a także budowania tożsamości kulturowej na poziomie lokalnym, krajowym oraz globalnym (K_K05)

K03 – troszczy się o zachowanie bogactwa i wielowymiarowości dziedzictwa kulturowego zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym (K_K07)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie ma wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.