Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP11HP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zonenberg
Prowadzący grup: Sławomir Zonenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zonenberg
Prowadzący grup: Sławomir Zonenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W01

Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, ma zaawansowaną wiedzę faktograficzną w zakresie problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem.

K_W02

Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie złożoności występowania zjawisk i procesów w rozwoju cywilizacyjnym, rozumie powiązania interdyscyplinarne między naukami humanistycznymi i społecznymi.


UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U01

Potrafi innowacyjnie wykorzystywać do celów naukowych posiadaną wiedzę. Posiada ugruntowane umiejętności badawcze pozwalające na twórczą interpretację zdobywanych informacji.

K_U02

Potrafi rozpoznawać, klasyfikować, stawiać, wyjaśniać i rozwiązywać problemy naukowe o podwyższonej skali trudności.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01

Ma świadomość poziomu swej wiedzy, umiejętności i kompetencji, dokonuje ich samooceny, rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się przez całe życie, podnoszenia swoich kwalifikacji, weryfikowania posiadanej wiedzy o najnowsze wyniki dociekań naukowych. Jest otwarty na dialog.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu posiada podstawową wiedzę w zakresie historii Polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zonenberg
Prowadzący grup: Sławomir Zonenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W01

Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, ma zaawansowaną wiedzę faktograficzną w zakresie problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem.

K_W02

Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie złożoności występowania zjawisk i procesów w rozwoju cywilizacyjnym, rozumie powiązania interdyscyplinarne między naukami humanistycznymi i społecznymi.


UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U01

Potrafi innowacyjnie wykorzystywać do celów naukowych posiadaną wiedzę. Posiada ugruntowane umiejętności badawcze pozwalające na twórczą interpretację zdobywanych informacji.

K_U02

Potrafi rozpoznawać, klasyfikować, stawiać, wyjaśniać i rozwiązywać problemy naukowe o podwyższonej skali trudności.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01

Ma świadomość poziomu swej wiedzy, umiejętności i kompetencji, dokonuje ich samooceny, rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się przez całe życie, podnoszenia swoich kwalifikacji, weryfikowania posiadanej wiedzy o najnowsze wyniki dociekań naukowych. Jest otwarty na dialog.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu posiada podstawową wiedzę w zakresie historii Polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Zonenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.