Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura staropolska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP11LS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura staropolska
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Szczukowski
Prowadzący grup: Ireneusz Szczukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W1 omawia najważniejsze problemy dotyczące zarówno periodyzacji literatury staropolskiej, jak i procesu historycznoliterackiego, warunkującego kształt polskiej literatury przedoświeceniowej (K_W14)

U01 selekcjonuje i ocenia pochodzące z różnych źródeł materiały z zakresu historii literatury i kultury dawnej (K_U01)

U02 posługuje się podstawowymi narzędziami badawczymi oraz terminologią z zakresu poetyki. (np. topika, retoryka) umożliwiającą analizę tekstów literackich (K_U02)

U03 konstruuje pracę pisemną dotyczącą zagadnień związanych z historią literatury (K_U13)

U04 posiada podstawową umiejętność konstruowania ustnej wypowiedzi na zadany temat (K_U14)

K01 student rozumie potrzebę nieustannego samokształcenia (K_ K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Szczukowski
Prowadzący grup: Ireneusz Szczukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 omawia najważniejsze problemy dotyczące podziału literatury staropolskiej, zjawiska literackie i kulturowe warunkującego kształt piśmiennictwa epoki średniowiecza, renesansu i baroku (K_W014)

U01 selekcjonuje i ocenia pochodzące z różnych źródeł materiały z zakresu historii literatury dawnej (K_U01)

U02 posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki (topika, retoryka)) umożliwiającą analizę tekstów literackich (K_U02)

U03 potrafi konstruować wypowiedzi pisemne związane z analizą i interpretacją tekstów, ( K_U11)

U04 potrafi konstruować wypowiedzi ustne dotyczące interpretacji tekstów; umiejętnie argumentować i porządkować swój wywód K_U12

U05 potrafi planować pracę indywidualną, korzystając z różnych źródeł tradycyjnych oraz internetowych, przy respektowaniu norm etycznych K_U14

K01 student rozumie potrzebę nieustannego samokształcenia (K_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Szczukowski
Prowadzący grup: Ireneusz Szczukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 omawia najważniejsze problemy dotyczące podziału literatury staropolskiej, zjawiska literackie i kulturowe warunkującego kształt piśmiennictwa epoki średniowiecza, renesansu i baroku (K_W014)

U01 selekcjonuje i ocenia pochodzące z różnych źródeł materiały z zakresu historii literatury dawnej (K_U01)

U02 posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki (topika, retoryka)) umożliwiającą analizę tekstów literackich (K_U02)

U03 potrafi konstruować wypowiedzi pisemne związane z analizą i interpretacją tekstów, ( K_U11)

U04 potrafi konstruować wypowiedzi ustne dotyczące interpretacji tekstów; umiejętnie argumentować i porządkować swój wywód K_U12

U05 potrafi planować pracę indywidualną, korzystając z różnych źródeł tradycyjnych oraz internetowych, przy respektowaniu norm etycznych K_U14

K01 student rozumie potrzebę nieustannego samokształcenia (K_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ireneusz Szczukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.