Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o współczesnej polszczyźnie - fonetyka i fonologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP11NWPFF-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o współczesnej polszczyźnie - fonetyka i fonologia
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dyszak, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Prowadzący grup: Andrzej Dyszak, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wykład

W01 - student rozróżnia fonetykę i fonologię, wymienia metody badawcze fonetyki (K_W01),

W02 - student nazywa narządy mowy i opisuje ich funkcje, posługuje się alfabetem fonetycznym, rozpoznaje cechy głosek (K_W03)

W03 - omawia pojęcia fonetyczne i fonologiczne (K_W12)

U01 - student rozpoznaje zjawiska fonetyczne w ciągu fonicznym, znajduje przykłady poznanych zjawisk w tekstach (K_U01)

U02 - student używa alfabetu fonetycznego w zapisie tekstu mówionego, wyjaśnia różnice między zapisem ortograficznym wyrazów a ich wymową (K_U02)

U03 - student wyjaśnia rolę systemu fonologicznego w porozumiewaniu się (K_U03)

K01 - student dostrzegając różnice fonetyczne między użytkownikami języka z różnych regionów Polski, docenia zróżnicowanie wewnętrzne polszczyzny jako elementu dziedzictwa kulturowego kraju (K_K07)

Laboratorium

W01 - student rozróżnia fonetykę i fonologię, zna terminy fonetyczne i fonologiczne (K_W01);

W02 - student nazywa narządy mowy i opisuje ich funkcje, zna alfabet fonetyczny, rozpoznaje cechy głosek (K_W03)

W03 omawia pojęcia fonetyczne i fonologiczne (K_W12)

U01 - student rozpoznaje zjawiska fonetyczne i fonologiczne w ciągu fonicznym, wyjaśnia zjawisko koartykulacji (K_U01)

U02 - student wyjaśnia rolę systemu fonologicznego w porozumiewaniu się (K_U02)

U03 - - student używa alfabetu fonetycznego w zapisie tekstu mówionego, wyjaśnia różnice między zapisem ortograficznym wyrazów a ich wymową (K_U03)

K01 – student, dostrzegając różnice fonetyczne między użytkownikami języka z różnych regionów Polski, docenia zróżnicowanie wewnętrzne polszczyzny jako elementu dziedzictwa kulturowego kraju (K_K07)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dyszak, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Prowadzący grup: Andrzej Dyszak, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

wiedza

W01 wiedza

zna i rozumie: podstawowe fakty, obiekty i zjawiska tworzące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza filologii polskiej (K_W01 P6S_WG),

W02 - student zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnego języka polskiego, wyjaśnia istotę komunikacji językowej (K_W12 P6S_WG)

umiejętności

U01 - student potrafi wyszukiwać, zaobserwować, analizować, oceniać, interpretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu kultury, literatury i języka (K_U01 P6S_UW)

U02 - student rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu filologii polskiej (K_U02 P6S_UW)

U03 - student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze (K_U03 P6S_UW)

kompetencje społeczne

K01 - student dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K07 P6S_KR)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Prowadzący grup: Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Dyszak, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.