Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP11P-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Guźlak
Prowadzący grup: Gerard Guźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 Student opisuje podstawowe elementy wiedzy z zakresu poetyki, umiejscawiając je w strukturze nauk o literaturze.

W_02 Student prezentuje uporządkowaną wiedzę i definiuje podstawową terminologię z zakresu teorii dzieła literackiego.

W_03 Student prezentuje elementarna wiedzę o powiązaniach poetyki z innymi dyscyplinami i obszarami nauk o literaturze (teorią literatury, krytyką literacką, analizą i interpretacją).

U_01 Student posługuje się podstawowymi pojęciami teoretycznymi przy opisie elementów budowy dzieła literackiego.

U_02 Student rozpoznaje teksty literackie – rodzaje i gatunki literackie (ich elementy składowe) oraz potrafi dokonać ich opisu, analizy elementów stylistycznych i elementów budowy dzieła literackiego.

K_01 Student rozumie potrzebę uczenia się i uczestniczenia w kulturze przez całe życie.

K_02 Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania w zakresie poetyki.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Status studenta pierwszego roku filologii polskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalczyk
Prowadzący grup: Marcin Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

STUDENT


W01 zna i rozumie zagadnienia tworzące podstawową wiedzę ogólną z zakresu poetyki oraz ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (K_W01)

W02 ma podstawową wiedzę dotyczącą teorii i metodologii nauk humanistycznych, w szczególności literaturoznawstwa (K_W03)

W03 prezentuje elementarną wiedzę z zakresu historii, teorii, krytyki literackiej oraz kreatywnego pisania (K_W05)

W04 zna terminologię i metody związane z analizą i interpretacją literaturoznawczą oraz krytycznoliteracką tekstów kultury w różnych formach komunikacji artystycznej (K_W09)

U01 rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu poetyki, dobierać i stosować odpowiednie metody, narzędzia badawcze, pozwalające na rozwiązywanie problemów literaturoznawczych (K_U02)

U02 potrafi stosować odpowiednie kryteria, aby wartościować dzieła literackie, waloryzować twórczość krytyczną oraz jej praktyczne aspekty (K_U05 )

U03 rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie, posiada umiejętność doboru metod, by przeprowadzić krytyczną analizę utworu literackiego (K_U06)

K01 jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (K_K01 )

K02 odpowiedzialnie określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w sferze poetyki (K_K04)


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalczyk
Prowadzący grup: Marcin Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

STUDENT


W01 zna i rozumie zagadnienia tworzące podstawową wiedzę ogólną z zakresu poetyki oraz ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (K_W01)

W02 ma podstawową wiedzę dotyczącą teorii i metodologii nauk humanistycznych, w szczególności literaturoznawstwa (K_W03)

W03 prezentuje elementarną wiedzę z zakresu historii, teorii, krytyki literackiej oraz kreatywnego pisania (K_W05)

W04 zna terminologię i metody związane z analizą i interpretacją literaturoznawczą oraz krytycznoliteracką tekstów kultury w różnych formach komunikacji artystycznej (K_W09)

U01 rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu poetyki, dobierać i stosować odpowiednie metody, narzędzia badawcze, pozwalające na rozwiązywanie problemów literaturoznawczych (K_U02)

U02 potrafi stosować odpowiednie kryteria, aby wartościować dzieła literackie, waloryzować twórczość krytyczną oraz jej praktyczne aspekty (K_U05 )

U03 rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie, posiada umiejętność doboru metod, by przeprowadzić krytyczną analizę utworu literackiego (K_U06)

K01 jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (K_K01 )

K02 odpowiedzialnie określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w sferze poetyki (K_K04)


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.