Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i interpretacja literaturoznawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP12AIL-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i interpretacja literaturoznawcza
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Morzyńska-Wrzosek
Prowadzący grup: Beata Morzyńska-Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 rozpoznaje i charakteryzuje elementarne pojęcia analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego

W02 definiuje elementarną terminologię z zakresu specyfiki funkcjonowania dzieła literackiego

U01 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi przy opisie elementów budowy dzieła literackiego

U02 samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności pozwalające na badanie specyfiki utworu literackiego

U03 posiada umiejętności związane z tworzeniem pracy pisemnej poświadczającej wieloetapowe działanie, którego celem jest odkrywanie specyfiki dzieła literackiego

K01 potrafi odpowiednio określić priorytety, dzięki którym podejmie podstawowe czynności służące badaniu dzieła literackiego


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości z zakresu stylistyki, umiejętność ich praktycznego zastosowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Morzyńska-Wrzosek
Prowadzący grup: Beata Morzyńska-Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 zna i rozumie elementarne pojęcia analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego

W02 zna podstawową terminologię z zakresu specyfiki funkcjonowania dzieła literackiego

U01 potrafi wyszukiwać, zaobserwować, analizować, oceniać, interpretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje służące badaniu dzieł literackich

U02 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności pozwalające na badanie specyfiki utworu literackiego, korzysta ze wskazówek opiekuna naukowego

U03 potrafi rozpoznać specyfikę różnych rodzajów tekstów literackich, potrafi je analizować i interpretować w zależności od potrzeb zawodowych/indywidualnych

K01 potrafi odpowiednio określić priorytety, dzięki którym podejmie podstawowe czynności służące badaniu dzieła literackiego


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości z zakresu stylistyki, umiejętność ich praktycznego zastosowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Morzyńska-Wrzosek
Prowadzący grup: Beata Morzyńska-Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 student zna i rozumie elementarne pojęcia analizy, interpretacji i wartościowania tekstu literackiego

W02 zna podstawową terminologię z zakresu specyfiki funkcjonowania tekstu literackiego

U01 potrafi wyszukiwać, zaobserwować, analizować, oceniać, interpretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje służące badaniu tekstów literackich

U02 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności pozwalające na badanie specyfiki utworu literackiego, korzysta ze wskazówek opiekuna naukowego

U03 potrafi rozpoznać specyfikę różnych rodzajów tekstów literackich, potrafi je analizować i interpretować w zależności od potrzeb zawodowych/indywidualnych

K01 potrafi odpowiednio określić priorytety, dzięki którym podejmie podstawowe czynności służące badaniu tekstu literackiego


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości z zakresu specyfiki tekstu literackiego, umiejętność ich praktycznego zastosowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Morzyńska-Wrzosek
Prowadzący grup: Beata Morzyńska-Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.