Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP12KJP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Peplińska
Prowadzący grup: Monika Peplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kształcenia Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zasadami poprawnego i sprawnego posługiwania się współczesną polszczyzną oraz kształcenie umiejętności poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

EFEKTY KSZTAŁĆENIA

Wiedza

Student utrwala wiedzę z zakresu poprawności ortograficzno-interpunkcyjnej.

W_01

Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu teorii kultury języka; wymienia podstawowe dla kultury języka pojęcia, definiuje je; opisuje tendencje rozwojowe we współczesnej polszczyźnie.

W_02

Student zna typologię błędów językowych.

W_03

Umiejętności

Student wyjaśnia mechanizmy powstawania błędów językowych; analizuje je; zauważa, rozpoznaje, charakteryzuje i poprawia błędy językowe.

U_01

Student analizuje bogaty materiał językowy; wpisuje odpowiednie, tj. poprawne (wzorcowe) formy podanych wyrazów (na konkretnym materiale językowym).

U_02

Student krytycznie ocenia innowacje językowe, odwołując się do powszechnie stosowanych kryteriów poprawnościowych.

U_03

Kompetencje społeczne

Student uznaje język za wartość samą w sobie, o którą należy dbać, tj. posługuje się polszczyzną w sposób świadomy i sprawny, uzależniając dobór środków językowych od sytuacji komunikacyjnej.

K_01

Student docenia wartość posługiwania się poprawną polszczyzną w budowaniu relacji społecznych; świadomie czerpie z bogactwa języka.

K_02


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z gramatyki języka polskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Peplińska
Prowadzący grup: Anna Paluszak-Bronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zasadami poprawnego i sprawnego posługiwania się współczesną polszczyzną oraz kształcenie umiejętności poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Student utrwala wiedzę z zakresu poprawności ortograficzno-interpunkcyjnej.

W_01

Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu teorii kultury języka; wymienia podstawowe dla kultury języka pojęcia, definiuje je; opisuje tendencje rozwojowe we współczesnej polszczyźnie.

W_02

Student zna typologię błędów językowych.

W_03

Umiejętności

Student wyjaśnia mechanizmy powstawania błędów językowych; analizuje je; zauważa, rozpoznaje, charakteryzuje i poprawia błędy językowe.

U_01

Student analizuje bogaty materiał językowy; wpisuje odpowiednie, tj. poprawne (wzorcowe) formy podanych wyrazów (na konkretnym materiale językowym).

U_02

Student krytycznie ocenia innowacje językowe, odwołując się do powszechnie stosowanych kryteriów poprawnościowych.

U_03

Kompetencje społeczne

Student uznaje język za wartość samą w sobie, o którą należy dbać, tj. posługuje się polszczyzną w sposób świadomy i sprawny, uzależniając dobór środków językowych od sytuacji komunikacyjnej.

K_01

Student docenia wartość posługiwania się poprawną polszczyzną w budowaniu relacji społecznych; świadomie czerpie z bogactwa języka.

K_02


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z gramatyki języka polskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Peplińska
Prowadzący grup: Monika Peplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zasadami poprawnego i sprawnego posługiwania się współczesną polszczyzną oraz kształcenie umiejętności poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Student utrwala wiedzę z zakresu poprawności ortograficzno-interpunkcyjnej.

W_01

Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu teorii kultury języka; wymienia podstawowe dla kultury języka pojęcia, definiuje je; opisuje tendencje rozwojowe we współczesnej polszczyźnie.

W_02

Student zna typologię błędów językowych.

W_03

Umiejętności

Student wyjaśnia mechanizmy powstawania błędów językowych; analizuje je; zauważa, rozpoznaje, charakteryzuje i poprawia błędy językowe.

U_01

Student analizuje bogaty materiał językowy; wpisuje odpowiednie, tj. poprawne (wzorcowe) formy podanych wyrazów (na konkretnym materiale językowym).

U_02

Student krytycznie ocenia innowacje językowe, odwołując się do powszechnie stosowanych kryteriów poprawnościowych.

U_03

Kompetencje społeczne

Student uznaje język za wartość samą w sobie, o którą należy dbać, tj. posługuje się polszczyzną w sposób świadomy i sprawny, uzależniając dobór środków językowych od sytuacji komunikacyjnej.

K_01

Student docenia wartość posługiwania się poprawną polszczyzną w budowaniu relacji społecznych; świadomie czerpie z bogactwa języka.

K_02


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z gramatyki języka polskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Zimny
Prowadzący grup: Rafał Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.