Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań językoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP12MBJ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań językoznawczych
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Prowadzący grup: Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Umieszcza językoznawstwo w obrębie nauk humanistycznych, wymienia kryteria podziału dyscyplin językoznawczych, identyfikuje typy badań lingwistycznych (K_W01);

W02 Wymienia podstawowe terminy z zakresu badań nad językiem w aspekcie synchronicznym i diachronicznym (K_W02);

W03 Rozpoznaje metody badawcze językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego oraz dyscyplin językoznawstwa zewnętrznego (K_W03);

U01 rozpoznaje zastosowaną metodę badawczą w opracowaniach naukowych w zakresie językoznawstwa, określa instrumentarium badawcze oraz uzasadnia wybór metody badawczej (K_U02);

U02 Dobiera odpowiednią literaturę w celu analizowania i porównywania metod badawczych w obrębie typu badań nad językiem (K_U03);

K01 Jest świadomy tego, że badania nad językiem zależą od orientacji badawczej oraz że należy aktualizować własną wiedzę (K_K01);

K02 Docenia rolę polskich uczonych w dziedzinie metodologii językoznawczych

i ich wkład do nauki europejskiej i światowej (K_K07).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dyszak
Prowadzący grup: Andrzej Dyszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

wiedza

W1-student zna i rozumie: podstawowe fakty, obiekty i zjawiska tworzące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza filologii polskiej umiejscawiając je w strukturze kultury narodowej oraz określając ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (K_W01 P6S_WG)

W2-zna podstawową terminologię z zakresu badań języka (K_W02 P6S_WG)

W3-ma podstawową wiedzę z zakresu teorii i metodologii właściwych naukom humanistycznym, w szczególności dla językoznawstwa (K_W03 P6S_WG)

umiejętności

U1-student rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu filologii polskiej, dobierać i stosować odpowiednie metody, narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa (K_U02 P6S_UW)

kompetencje

K1-student jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (K_K01 P6S_KK)

K2-dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K07 P6S_KR)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Prowadzący grup: Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

wiedza

W1-student zna i rozumie: podstawowe fakty, obiekty i zjawiska tworzące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza filologii polskiej umiejscawiając je w strukturze kultury narodowej oraz określając ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (K_W01 P6S_WG)

W2-zna podstawową terminologię z zakresu badań języka (K_W02 P6S_WG)

W3-ma podstawową wiedzę z zakresu teorii i metodologii właściwych naukom humanistycznym, w szczególności dla językoznawstwa (K_W03 P6S_WG)

umiejętności

U1-student rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu filologii polskiej, dobierać i stosować odpowiednie metody, narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa (K_U02 P6S_UW)

kompetencje

K1-student jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (K_K01 P6S_KK)

K2-dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K07 P6S_KR)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Zimny
Prowadzący grup: Rafał Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.