Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o współczesnej polszczyźnie - fleksja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP12NWPF-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o współczesnej polszczyźnie - fleksja
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek filologia polska, moduł nauczycielski, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dyszak, Anna Paluszak-Bronka
Prowadzący grup: Andrzej Dyszak, Anna Paluszak-Bronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wykład

W01 - student definiuje fleksję jako dział gramatyki i podsystem języka (K_W02),

W02 - student rozpoznaje leksemy odmienne, wymienia elementy budowy form fleksyjnych, identyfikuje kategorie fleksyjne (K_W03)

W03 - student omawia poznane pojęcia fleksyjne (K_W12)

U01 - student analizuje i porównuje budowę różnych form fleksyjnych, wyjaśnia rolę systemu fleksyjnego w porozumiewaniu się (K_U01)

U02 - student wyjaśnia zjawiska zachodzące w odmianie wyrazów, interpretuje formy nieregularne, znajduje przykłady poznanych zjawisk w tekstach (K_U02)

K01 - student rozumiejąc różnice między językiem polskim (jako fleksyjnym) i innymi językami, docenia polszczyznę jako element dziedzictwa kulturowego kraju i zdaje sobie sprawę z jej roli w budowaniu tożsamości narodowej (K_K07)

Konwersatorium

W02 - definiuje i omawia podstawowe terminy z zakresu współczesnej fleksji imiennej i werbalnej (K_W02; K_W12)

W03 - rozpoznaje kategorie werbalne i imienne oraz opisuje w odpowiednich formach (K_W03)

U01 - wyszukuje, obserwuje, analizuje, ocenia i interpretuje fakty z zakresu współczesnej fleksji imiennej i werbalnej (K_U01)

U02 - posługuje się podstawową terminologią z zakresu współczesnej fleksji, dobiera i stosuje odpowiednie metody i narzędzia do analizy form fleksyjnych, prezentuje wyniki pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie fleksji (K_U02)

U03 - samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze z zakresu fleksji współczesnego języka polskiego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U03)

K01 - rozumie potrzebę uczenia się i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (K_K01)

K05 - zdaje sobie sprawę z integracji wiedzy o języku i literaturze w budowaniu tożsamości społecznej (K-K05)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nauka o współczesnej polszczyźnie (fonetyka i fonologia): umiejętność zapisu fonetycznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dyszak
Prowadzący grup: Andrzej Dyszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

wiedza

W01 - student zna podstawową terminologię z zakresu badań języka (K_W02 P6S_WG)

W02 - zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnego języka polskiego (K_W12 P6S_WG)

umiejętności

U01 - student potrafi wyszukiwać, zaobserwować, analizować, oceniać, interpretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu kultury, literatury i języka (K_U01 P6S_UW)

U02 - student rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu filologii polskiej (K_U02 P6S_UW)

kompetencje społeczne

K01 - student dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K07 P6S_KR)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nauka o współczesnej polszczyźnie (fonetyka i fonologia):

umiejętność zapisu fonetycznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dyszak
Prowadzący grup: Andrzej Dyszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

wiedza

W01 - student zna podstawową terminologię z zakresu badań języka (K_W02 P6S_WG)

W02 - zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnego języka polskiego (K_W12 P6S_WG)

umiejętności

U01 - student potrafi wyszukiwać, zaobserwować, analizować, oceniać, interpretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu kultury, literatury i języka (K_U01 P6S_UW)

U02 - student rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu filologii polskiej (K_U02 P6S_UW)

kompetencje społeczne

K01 - student dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K07 P6S_KR)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nauka o współczesnej polszczyźnie (fonetyka i fonologia):

umiejętność zapisu fonetycznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.