Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Młodej Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP23MP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Młodej Polski
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Grzelak
Prowadzący grup: Agnieszka Grzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemaszko
Prowadzący grup: Piotr Siemaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Definiuje podstawowe terminy z zakresu literatury Młodej Polski (W02)


W02 Rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe elementy wiedzy z zakresu literatury Młodej Polski (W03)


U 01 Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze z zakresu literatury Młodej Polski K_U03.


U02 Stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu kultury polskiego modernizmu i języka literatury młodopolskiej (K_U04)

K01 Przyjmuje role konieczne do efektywnego współdziałania z grupą (K_K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstawowych problemów z zakresu historii literatury XIX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemaszko
Prowadzący grup: Piotr Siemaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Definiuje podstawowe terminy z zakresu badań literackich (W_02)


W02 Rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe elementy wiedzy obejmujące teorie i metodologie z zakresu literaturoznawstwa (W_03)


U 01 Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego ( KU_03)


U02 Stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu kultury języka polskiego (KU_04)


K01 Przyjmuje role konieczne do efektywnego współdziałania z grupą (K_ K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstawowych problemów z zakresu historii literatury XIX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemaszko
Prowadzący grup: Piotr Siemaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Definiuje podstawowe terminy z zakresu badań literackich (W_02)


W02 Rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe elementy wiedzy obejmujące teorie i metodologie z zakresu literaturoznawstwa (W_03)


U 01 Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego ( KU_03)


U02 Stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu kultury języka polskiego (KU_04)


K01 Przyjmuje role konieczne do efektywnego współdziałania z grupą (K_ K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstawowych problemów z zakresu historii literatury XIX wieku.

Bilans pracy studenta:

6 ECTS = 150 godz.


2 ECTS = 50 godz. - udział w zajęciach, konsultacje (bezpośredni kontakt)

4 ECTS= 100 godz. - praca własna studenta:

- samodzielna praca z tekstem,

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego,

- przygotowanie pracy zaliczeniowej,

- przygotowanie do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemaszko
Prowadzący grup: Piotr Siemaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.