Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła do demografii historycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H11ŹDH-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła do demografii historycznej
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – dysponuje wiedzą z zakresu terminologii badań statystycznych i demografii historycznej (K_W04)

W02 – zna metody badan demograficznych i statystycznych stosowane w naukach historycznych (K_W16)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – potrafi samodzielnie dokonać analizy konkretnego źródła z zakresu demografii historycznej (K_U03)

U02 – potrafi formułować wnioski w oparciu o badane źródła i wskazywać wpływ konkretnych wydarzeń i faktów historycznych na konkretne zjawiska demograficzne (K_U07)

U03 – potrafi sformułować opinie na temat badanych zjawisk demograficznych, z podaniem pełnej rzeczowej argumentacji (K_U08)

U04 – dostrzega i wskazuje wpływ uwarunkowań geograficznych na zjawiska demograficzne zachodzące w poszczególnych okresach historycznych (K_U10)

U05 – opracowuje i prezentuje w sposób jasny przejrzysty i ciekawe wyniki swoich badań i analiz z zastosowaniem nowoczesnych środków technologicznych (K_U14)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest przekonany o konieczności zachowania obiektywizmu w dokonywaniu analizy materiału źródłowego (K_K03)

K02 – potrafi pracować w grupie i wspólnie dokonywać analiz i uogólnień w oparciu o materiał źródłowy (K_K09)

K03 – przestrzega norm etycznych obowiązujących w pracy naukowo-badawczej historyka (K_K10)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Brzeziński
Prowadzący grup: Witold Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Ma wiedzę szczegółową o poszczególnych kategoriach źródeł do demografii historycznej, wytwarzających je instytucji oraz leżących u podstaw powstania i funkcjonowania tychże instytucji mechanizmów społecznych i gospodarczych (K_W04).

W02_ma wiedzę i potrafić powiązać określone kategorie źródeł do demografii historycznej z poszczególnymi problemami badań nad stanem i strukturą dawnych populacji oraz ruchem naturalnym w przeszłości (K_W10).

U01 – potrafi dokonać charakterystyki określonego źródła do demografii historycznej i zawartych w nich informacji oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację (K_U03).

U02 – potrafi, posługując się terminologią właściwą dla warsztatu historii i demografii historycznej, sformułować i przedstawić w formie pisemnej lub ustnej wyniki przeprowadzonej analizy określonego źródła do demografii historycznej (K_U09).

K01 – zachowuje krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy i jest otwarty na zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu (K_K02).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Witold Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.