Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H11HMS-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli społecznej
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Hanasz
Prowadzący grup: Waldemar Hanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – przyswaja podstawowe koncepcje myśli społecznej w ich historycznym kontekście.

W02 – identyfikuje cechy i klasyfikacje definiujące poszczególne ideologie polityczne i systemy społeczne na nich oparte w historycznym kontekście (K_W10, K_W13)

W03 – rozumie założenia głównych idei zawartych w tych ideologiach i ich konsekwencje społeczno-polityczne (K_W11, K_W13).


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – potrafi oceniać teoretyczne i praktyczne walory teorii społecznych (K_U07).

U02 – potrafi analizować główne tezy, argumenty i założenia poszczególnych teorii politycznych w ich kontekście historycznym (K_U07, K_U08).

U03 – umie stosować swe rozumienie koncepcji politycznych do współczesnej rzeczywistości (K_U07, K_U08).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – przekonuje się o wadze, siłach i mankamentach poszczególnych teorii politycznych (K_K03).

K02 – poszerza swe własne horyzonty myślowe w myśleniu o problemach moralnych i społecznych (K_K06)

K03 – rozwija i weryfikuje swoje własne ideały światopoglądowe w oparciu o osiągniętą wiedzę (K_K03, K_K06)

K04 – rozwija poszanowanie spuścizny myśli społecznej i wartości etycznych i politycznych w niej zawartych (K_K03, K_K06).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Opioła-Cegiełka
Prowadzący grup: Monika Opioła-Cegiełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 Student rozumie powiązania interdyscyplinarne między naukami humanistycznymi i społecznymi w kontekście historii myśli społecznej (K_W02)

W_02 Student ma zaawansowaną wiedzę na temat zależności między procesami historycznymi, a istotnymi wydarzeniami politycznymi i zagadnieniami społecznymi (K_W04)

U_01 Student potrafi brać udział w wymianie poglądów używając specjalistycznej, zróżnicowanej terminologii i posługując się różnorakimi pomocami naukowymi (K_U09)

U_02 Student potrafi planować pracę indywidualną w zakresie przygotowania pracy zaliczeniowej (K_U10)

K_01 Student zachowuje obiektywizm badawczy w zakresie historii myśli społecznej (K_K02)


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Hanasz
Prowadzący grup: Waldemar Hanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Student ma zawansowaną wiedzę w zakresie złożoności występowania zjawisk i procesów w rozwoju cywilizacyjnym, rozumie powiązania interdyscyplinarne między naukami humanistycznymi i społecznymi (K_W02).

W02 Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową na temat zależności między zjawiskami charakterystycznymi dla studiowanej dyscypliny (K_W04).

U01 Potrafi brać udział w dyskusjach, debatach, wymianie poglądów używając specjalistycznej, zróżnicowanej terminologii i posługując się różnorakimi pomocami naukowymi. Potrafi prowadzić debatę (K_U09).

U02 Potrafi podejmować samodzielnie lub w zespole przedsięwzięcia, planować samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze oraz działalność w zakresie studiowanego kierunku, upowszechniać wiedzę, potrafi planować pracę indywidualną lub zespołową, planować permanentne dokształcanie się (K_U10).

K01 Zachowuje krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy zachowując poczucie, że wykorzystując pogłębiona wiedzę można rozwiązywać powstające problemy. Jest otwarty na zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Zachowuje obiektywizm badawczy (K_K02).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie ma wstępnych wymagań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Waldemar Hanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.