Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H11MH-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia historii
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek historia, SD
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowakowski
Prowadzący grup: Tomasz Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowakowski
Prowadzący grup: Tomasz Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01 - ma wiedzę o teoriach i podziałach faktów historycznych, o roli wiedzy pozaźródłowej w ich ustalaniu (K_W06).

W02 - ma wiedzę o teoriach i definicjach źródła historycznego oraz jego krytyce (K_W06).

W03 - ma wiedzę o metodach badawczych historii i inspiracjach ideologicznych i filozoficznych w badaniu życia w dawnych wiekach (K_W06).

W04 – zna zaawansowane metody badawcze w badaniu autentyczności i wartości informacyjnej źródeł (K_W06).

W05 - ma wiedzę o przynależności przykładowych prac do określonych szkół badawczych (K_W06).

W06 - ma wiedzę na temat najnowszego stanu badań w określonych dziedzinach (K_W07).

MIEJĘTNOŚCI _ student:

U1 - potrafi odkryć relacje między rezultatami badań a ich inspiracją pozanaukową (K_U04).

U2 - potrafi przypisać znane sobie metody do określonych rodzajów badań (K_U05).

U03 - potrafi wydawać uargumentowane sądy syntetyczne (K_U05).

U04 - potrafi określić przynależność analizowanych prac historycznych do poszczególnych kierunków badań (K_U04).

U05 - potrafi uargumentować swoją ocenę przydatności zastosowanych metod badawczych w analizowanych pracach historycznych (K_U05),

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student:

K01 - ma świadomość stałego rozwoju wiedzy historycznej i tym samym konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji (K_K01).

K02 – weryfikuje poglądy naukowe w oparciu o znajomość nowych wyników badań (K_K01).

K03 - potrafi prowadzić dyskusję używając argumentów merytorycznych w obronie swoich tez (K_K01).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość literatury dotyczącej historii Polski i powszechnej na poziomie studiów licencjackich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowakowski
Prowadzący grup: Tomasz Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.