Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja badań historycznych w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H11OBH-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja badań historycznych w Polsce
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek historia, SD
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowakowski
Prowadzący grup: Tomasz Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna w sposób pogłębiony dorobek historiografii polskiej i obcej oraz rozróżnia przedstawicieli głównych nurtów (K_W01).

W02 – posiada wiedzę na temat metod przydatnych w badaniu różnych dziedzin życia w dawnych wiekach (K_W02, K_W16)).

W03 – zna zaawansowane metody badawcze w badaniu autentyczności i wartości informacyjnej źródeł (K_W04, K_W16).

W04 – rozumie podstawowe pojęcia i terminy występujące w metodologii historii i różnych naukach społecznych (K_W16).

W05 - zna instytucje organizujące i finansujące badania historyczne w Polsce (K_W01).

W06 – zna zasady poszanowania cudzej własności intelektualnej i je stosuje w praktyce (K_W18).

U01 – umie korzystać z różnorodnych źródeł informacji dotyczących prowadzonych badań historycznych (K_U01).

U02 – samodzielnie przygotowuje i weryfikuje materiały dotyczące stanu badań historycznych na określony temat (K_U01, K_U05).

U03 – potrafi uzyskać informacje o badaniach w bibliografiach i internetowych katalogach oraz bazach danych (K_U05).

U04 – redaguje poprawnie teksty historyczne z zastosowaniem właściwej terminologii (K_U06, K_U12).

U05 – potrafi przygotować kompleksowe omówienie stanu badań na zadany temat (K_U06).

U06 – potrafi zebrać materiały o działalności naukowej wybranych instytucji (K_U01).

K01 – weryfikuje poglądy naukowe w oparciu o znajomość nowych wyników badań (K_K01).

K02 – ocenia różne poglądy historyczne pod kątem ich wkładu w rozwój nauki historycznej (K_K02).

K03 – ma zrozumienie dla konieczności uwzględniania nowych osiągnięć ze względu na postęp badań (K_K05).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowakowski
Prowadzący grup: Tomasz Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Spychała
Prowadzący grup: Dariusz Spychała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

K_W06 – zna teorie, metody i techniki badawcze, w zakresie dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Ma wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych.

K_W07 – posiada wiedzę co do dotychczasowego i bieżącego stanu badań.

W03 - zna instytucje finansujące badania historyczne w Polsce (K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U04 –potrafi przeprowadzić kweręndę źródłową i bibliograficzną, korzysta z technik informatycznych w celu pozyskania danych, a następnie poddawać pozyskane informacje krytycznej ocenie. Potrafi identyfikować wzajemne relacje pomiędzy różnymi kierunkami badań.

K_U05 – potrafi właściwie dobierać metody i narzędzia pracy, posiada opanowane podstawy warsztatu naukowego. Określa związki przyczynowo-skutkowe, wpływające na dynamikę zmian. Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i kreacji własnych tez, poglądów i wniosków na podstawie zdobytej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student:

K01 – Ma świadomość poziomu swojej wiedzy. Umiejętności i kompetencji, dokonuje ich samooceny, rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się przez całe życie. Podnoszenia swoich kwalifikacji i weryfikowania posiadanej wiedzy o najnowsze wyniki dociekań naukowych. Jest otwarty na dialogPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość funkcjonowania uczelni wyższych różnych typów w Polsce.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Spychała
Prowadzący grup: Dariusz Spychała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.