Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja permanentna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H24EDPER-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja permanentna
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, sem. 4, kierunek historia, spec: nauczycielska
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Puls
Prowadzący grup: Ewa Puls, Maria Sobieszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 wyjaśnia specyfikę i zasady i sposoby kształcenia dorosłych ( K_W02)

W02 wymienia metody badania wydarzeń z zakres mikro i makro historii, które mogły zadecydować losach rodzin i społeczności lokalnych,

z których wywodzą się słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku (K_W16)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 przedstawia wyniki samodzielnych badań oferty programowej wybranych Uniwersytetów Trzeciego Wieku (K_ U01)

U02 ocenia przyjęte w Europie modele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wskazując mocne i słabe strony ich funkcjonowania(K_U01)

U03 dobiera i nazywa metody nauczania-uczenia zgodne terminologią właściwą dla andragogiki( K_ U12 )

U04 opracowuje scenariusz warsztatów i /lub szkoleń dla seniorów wspierających ich samodzielność w zespołowym i indywidualnym zdobywaniu wiedzy (K_ U15)

U05 opracowuje ćwiczenia warsztatowe stanowiące źródło inspiracji do działań służących doskonaleniu warsztatu pracy uczestników szkoleń.( K_ U15)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE –

Student:

K01 planuje i prowadzi szkolenia świadomy wagi wyrażanych myśli i odpowiedzialności za głoszone poglądy (K_K03)


K02 świadomie planuje własny rozwój zawodowy (K_K05)

K03 jest przekonany o konieczności permanentnego formalnego i nieformalnego doskonalenia zawodowego oraz ciągłej edukacji także po zakończeniu aktywności zawodowej

( K_K05)

K04 opracowuje scenariusz szkolenia przestrzegając norm etycznych przyjętych w popularyzacji historii (K_K10 )



Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Warsztat metodyczny nauczyciela

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sobieszczyk
Prowadzący grup: Maria Sobieszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 wyjaśnia specyfikę i zasady i sposoby kształcenia dorosłych ( K_W02)

W02 wymienia metody badania wydarzeń z zakres mikro i makro historii, które mogły zadecydować losach rodzin i społeczności lokalnych,

z których wywodzą się słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku (K_W16)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 przedstawia wyniki samodzielnych badań oferty programowej wybranych Uniwersytetów Trzeciego Wieku (K_ U01)

U02 ocenia przyjęte w Europie modele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wskazując mocne i słabe strony ich funkcjonowania(K_U01)

U03 dobiera i nazywa metody nauczania-uczenia zgodne terminologią właściwą dla andragogiki( K_ U12 )

U04 opracowuje scenariusz warsztatów i /lub szkoleń dla seniorów wspierających ich samodzielność w zespołowym i indywidualnym zdobywaniu wiedzy (K_ U15)

U05 opracowuje ćwiczenia warsztatowe stanowiące źródło inspiracji do działań służących doskonaleniu warsztatu pracy uczestników szkoleń.( K_ U15)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE –

Student:

K01 planuje i prowadzi szkolenia świadomy wagi wyrażanych myśli i odpowiedzialności za głoszone poglądy (K_K03)


K02 świadomie planuje własny rozwój zawodowy (K_K05)

K03 jest przekonany o konieczności permanentnego formalnego i nieformalnego doskonalenia zawodowego oraz ciągłej edukacji także po zakończeniu aktywności zawodowej

( K_K05)

K04 opracowuje scenariusz szkolenia przestrzegając norm etycznych przyjętych w popularyzacji historii (K_K10 )



Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Warsztat metodyczny nauczyciela

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.