Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski 1795-1918

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H24HP1795-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski 1795-1918
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek historia, spec: ogólnohistoryczna, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Albert Kotowski
Prowadzący grup: Albert Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna dorobek historiografii i jej główne nurty, jego ogólna wiedza – zwłaszcza z zakresu historii Polski jest uporządkowana, potrafi określić pozycję Polski na arenie międzynarodowej

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – jest krytyczny i obiektywny w ocenie zagadnień społecznych i politycznych

U02 – zna wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – zna korzyści wynikające z poznawania dziejów ojczystych i świata, jest odpowiedzialny za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy, Polski i swojego regionu


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość historii Polski w okresie rozbiorów i pierwszej wojny światowej na poziomie licealnym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Albert Kotowski
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Albert Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W01 - ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii i rozróżnia jej główne nurty

K_W04 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu nauk humanistycznych

K_W06 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski od czasów najdawniejszych do współczesności

K_W08 - wymienia czynniki decydujące o pozycji państwa polskiego na arenie międzynarodowej

UMIEJĘTNOŚCI – student:

K_U08 - formułuje opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych itp. w sposób krytyczny i obiektywny

K_U09 - potrafi wskazać, udowodnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych, takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, gender history itp.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 - jest przekonany o korzyściach wynikających z poznawania dziejów ojczystych i świata

K_K06 - docenia i szanuje tradycję oraz dziedzictwo kulturowe ludzkości; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy, Polski i swojego regionuPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość historii Polski w okresie rozbiorów i pierwszej wojny światowej na poziomie licealnym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Albert Kotowski
Prowadzący grup: Albert Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W01 - ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii i rozróżnia jej główne nurty

K_W04 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu nauk humanistycznych

K_W06 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski od czasów najdawniejszych do współczesności

K_W08 - wymienia czynniki decydujące o pozycji państwa polskiego na arenie międzynarodowej

UMIEJĘTNOŚCI – student:

K_U08 - formułuje opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych itp. w sposób krytyczny i obiektywny

K_U09 - potrafi wskazać, udowodnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych, takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, gender history itp.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 - jest przekonany o korzyściach wynikających z poznawania dziejów ojczystych i świata

K_K06 - docenia i szanuje tradycję oraz dziedzictwo kulturowe ludzkości; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy, Polski i swojego regionuPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość historii Polski w okresie rozbiorów i pierwszej wojny światowej na poziomie licealnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.