Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polaków czasu zaborów w świetle źródeł

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H24HPCR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polaków czasu zaborów w świetle źródeł
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – ilustruje i obrazuje główne tendencje rozwojowe ziem polskich w XIX wieku

W02 - zna podstawową i uzupełniającą literaturę oraz źródła dotyczące historii Polski okresu zaborów

W03 – wylicza i klasyfikuje podstawowe zagadnienia związane z życiem politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym ziem polskich w XIX wieku

W04 – rozumie terminologię charakterystyczną dla tekstów źródłowych doby zaborów


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – czyta teksty źródłowe doby zaborów ze zrozumieniem

U02 -właściwie interpretuje źródła historyczne dotyczące okresu Polski pod zaborami i na ich podstawie wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe

U03 – przygotowuje pracę pisemną w oparciu o źródła historyczne danej epoki

U4 – analizuje i czyta mapy historyczne


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 - rozumie potrzebę znajomości dziejów ojczystych i jest przekonany o płynących z tego korzyściach

K02 – jest przekonany o potrzebie podnoszenia poziomu swojej wiedzy

K03 – ma świadomość zachowania obiektywizmu w interpretacji wydarzeń i procesów dziejowych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

vademecum studiów historycznych, nauki pomocnicze historii. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu Historii Polski do XIX wieku (włącznie), zna zasady interpretacji i krytyki źródeł historycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – ilustruje i obrazuje główne tendencje rozwojowe ziem polskich w XIX wieku

W02 - zna podstawową i uzupełniającą literaturę oraz źródła dotyczące historii Polski okresu zaborów

W03 – wylicza i klasyfikuje podstawowe zagadnienia związane z życiem politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym ziem polskich w XIX wieku

W04 – rozumie terminologię charakterystyczną dla tekstów źródłowych doby zaborów


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – czyta teksty źródłowe doby zaborów ze zrozumieniem

U02 -właściwie interpretuje źródła historyczne dotyczące okresu Polski pod zaborami i na ich podstawie wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe

U03 – przygotowuje pracę pisemną w oparciu o źródła historyczne danej epoki

U4 – analizuje i czyta mapy historyczne


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 - rozumie potrzebę znajomości dziejów ojczystych i jest przekonany o płynących z tego korzyściach

K02 – jest przekonany o potrzebie podnoszenia poziomu swojej wiedzy

K03 – ma świadomość zachowania obiektywizmu w interpretacji wydarzeń i procesów dziejowych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

vademecum studiów historycznych, nauki pomocnicze historii. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu Historii Polski do XIX wieku (włącznie), zna zasady interpretacji i krytyki źródeł historycznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.