Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia teatru i muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H24HTiM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru i muzyki
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student

W01 - zna zależności pomiędzy zachodzącymi przemianami politycznymi i gospodarczymi a kulturalnymi (K_W03)

W02 – ma wiedzę w zakresie znajomości podstawowych zagadnień związanych z rozwojem życia muzycznego i teatralnego w poszczególnych epokach historycznych terminologię (K_W10)

W03 – ilustruje przemiany kulturowe i ich wpływ obraz poszczególnych epok historycznych (K_W12)

W04 – ma szczegółową wiedzę w zakresie cech charakterystycznych kolejnych etapów rozwoju życia muzycznego i teatralnego (K_W14)

W05 – posiada wiedzę na temat wpływu kultury na świadomość i tożsamość współczesnych społeczeństw (K_W14)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – umiejętnie analizuje i interpretuje działa muzyczne i teatralne pochodzące z różnych epok historycznych (K_U06)

U02 - –formułuje opinie i potrafi przedstawić odpowiednia argumentację odnośnie poszczególnych zjawisk z zakresu życia kulturalnego (K_U08)

U03 – potrafi charakteryzować zjawiska z zakresu kultury w kontekście uwarunkowań geograficznych (K_U10)

U04 – umiejętnie wyszukuje materiały źródłowe do historii teatru i muzyki, archiwalne zapisy, etc. Potrafi ocenić wartość merytoryczna pozyskanego materiału (K_U16)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – ma świadomość korzyści płynących z poszerzania swojej wiedzy na temat świata (K_K04)

K02 – jest przekonany o potrzebie podnoszenia poziomu swojej wiedzy (K_K06)

K03 – aktywnie propaguje swoja wiedzę na temat zjawisk kulturowych w przeszłości (K_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu historii Polski i historii powszechnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.