Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka i interpretacja źródeł z XIX i XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H24KIIŹXIXXX-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyka i interpretacja źródeł z XIX i XX w.
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, sem. 4, kierunek historia, spec: nauczycielska
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Albert Kotowski
Prowadzący grup: Albert Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA-student

K_W07 Posiada pogłębioną wiedzę co do dotychczasowego i bieżącego stanu badań

K_W08 Zna i rozumie zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej


UMIEJĘTNOŚCI-student

K_U04 Potrafi przeprowadzić zaawansowaną kwerendę źródłową, w tym również archiwalną i bibliograficzną, korzysta z zaawansowanych technik informatycznych w celu pozyskania danych, a następnie poddawać pozyskane informacje wnikliwej krytycznej ocenie. Potrafi precyzyjnie identyfikować wzajemne relacje pomiędzy różnymi kierunkami badań

K_U06 Posiada umiejętności tworzenia prac pisemnych o charakterze naukowym, wykorzystujących szeroko materiał źródłowy. Potrafi zredagować, skomentować, opatrzyć przypisami przygotowany tekst. Posiada umiejętność wypowiedzi w spójnej logicznie i zrozumiałej formie. Potrafi prezentować efekty swojej pracy.KOMPETENCJE SPOŁECZNE –student

K_K05 Postępuje etycznie, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi świadomie organizować swój warsztat pracy. Dba i podtrzymuje etos wykonywanego zawodu. Realizuje zadania zapewniając bezpieczeństwo własne i swoim współpracownikom. Potrafi wykorzystywać swoją wiedzę w sferze praktyki życia współczesnego uwzględniając zmieniające się potrzeby.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą źródeł historycznych oraz możliwości ich wykorzystania. Zna podstawowe dyscypliny nauk pomocniczych historii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.