Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencyjność regionów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP-35KR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność regionów
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 3, semestr 5, kier. innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, spec. branding
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sikora-Gaca
Prowadzący grup: Małgorzata Sikora-Gaca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KR_W01. Ma podstawową wiedzę nt. zjawisk innowacyjnych oraz tych z kategorii B+R w regionach.

KR_W02. Ma wiedzę nt. potrzeby rozwijania działań innowacyjnych w regionach i ich wpływu na konkurencyjność jednostek administracyjnych.

KR_W03. Wie gdzie i jak pozyskiwać dane o charakterze planistycznym i strategicznym celem wykorzystania ich do działań sprawozdawczych w regionach.

Ma wiedzę nt. działań innowacyjnych w regionach, które inicjują rozwój społeczno-gospodarczy.

KR_U01. Potrafi porównać poszczególne regiony i na tej podstawie wyciągnąć wnioski o ich konkurencyjności względem innych jednostek.

KR_U02. Potrafi przeanalizować wyzwania rozwojowe stojące przed regionami.

KR_U03. Potrafi wskazać zjawiska generujące potencjał innowacyjności w regionach. Krytycznie ocenić działania niekonkurencyjne i nieefektywne.

KR_U04. Potrafi przygotować strategię rozwoju lokalnego wybranego obszaru.

KR_K01. Rozumie potrzebę podnoszenia poziomu konkurencyjności regionów.

KR_K02. Potrafi współpracować w zespole opracowującym strategie regionalne.

KR_K03. Dostrzega relacje między rozwojem konkurencyjności regionu a potrzebą działania zgodnie z prawem i kodeksem etycznym.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Innowacyjny lider. Społeczne uwarunkowania innowacyjności. Podstawy organizacji i zarządzania. Komunikacja międzykulturowa. Zarządzanie strategiczne.


Wymagania wstępne: znajomość kategorystyki przedmiotu; wiedza nt. innowacyjnych liderów; umiejętność określania społecznych uwarunkowań innowacji; wiedza nt. podstaw zarządzania innowacyjnego; umiejętność wykorzystywania komunikacji międzykulturowej; świadomość znaczenia roli zarządzenia strategicznego w regionach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Prowadzący grup: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KR01 Ma wiedzę na temat potrzeby rozwijania działań innowacyjnych w regionach i ich wpływu na podnoszenie poziomu konkurencyjności jednostek administracyjnych (K_W03)

KR02 Ma podstawową wiedzę o roli polityki regionalnej w procesie kształtowania innowacyjności i podnoszenia konkurencyjności regionów (K_W04)

KR03 Potrafi porównać poszczególne regiony i na tej podstawie wyciągnąć wnioski o ich konkurencyjności względem innych jednostek (K_U02)

KR04 Potrafi rozpoznać zjawiska generujące potencjał innowacyjności i konkurencyjność regionów. Potrafi dokonać krytycznej oceny działań dotyczących podnoszenia poziomu konkurencyjności regionu (K_U08)

KR05 Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii problemów w działaniach na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności regionów. Potrafi wskazywać priorytety i hierarchię problemów w planowaniu rozwoju regionu (K03)


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.