Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania konsumenckie i style życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP-B35ZK-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania konsumenckie i style życia
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 3, semestr 5, kier. innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, spec. branding
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Pionke, Wojciech Rechlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Rechlewicz
Prowadzący grup: Wojciech Rechlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna prawidłowości zachowań konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem ich uwarunkowań psychologicznych, takich jak: pamięć, uczenie się, motywacje, postawy, przekonania

W02 – zna podstawowe odmiany uwarunkowania stylów życia we współczesnych rozwiniętych społeczeństwach

U01 – potrafi ocenić skuteczność oddziaływania na konsumentów określonych strategii marketingowych

U02 – ma umiejętność krytycznego i pogłębionego oceniania elementów społeczeństwa konsumpcyjnego oraz występujących w jego obrębie stylów życia

K01 – przejawia skłonność do zrównoważonego oceniania strategii marketingowych, umiejąc przybrać punkt widzenia zarówno konsumenta, jak i specjalisty w zakresie marketingu

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Baranowska
Prowadzący grup: Aneta Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 – Zna i rozumie pojęcia definiujące różne obszary zachowań konsumentów (i obszary/ zjawiska je uzupełniające) (KW05)

W02 - Wymienia i opisuje czynniki determinujące zachowania konsumentów (KW05)

W03 - Rozpoznaje i określa przyczyny i skutki zmian zachodzących w ramach

internacjonalizacji konsumpcji oraz trendów (KW_09)


Umiejętności

U01 – potraf przygotować argumenty i techniki, umożliwiające oddziaływanie na zachowania konsumentów na poszczególnych etapach procesu zakupowego

(KU_01)

U02 – potrafi pracować nad projektem obejmującym analizę postaw i zachowań konsumentów oraz metody ich przewidywania i kształtowania (KU09)


Kompetencje społeczne

K01 - Jest gotów do oceniania istniejących koncepcji kształtowania zachowań konsumentów oraz określenia możliwości ich optymalizacji/racjonalizacji z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych, wiedzowych i rzeczowych (KU04)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Baranowska
Prowadzący grup: Aneta Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 – Zna i rozumie pojęcia definiujące różne obszary zachowań konsumentów (i obszary/ zjawiska je uzupełniające) (KW05)

W02 - Wymienia i opisuje czynniki determinujące zachowania konsumentów (KW05)

W03 - Rozpoznaje i określa przyczyny i skutki zmian zachodzących w ramach

internacjonalizacji konsumpcji oraz trendów (KW_09)


Umiejętności

U01 – potraf przygotować argumenty i techniki, umożliwiające oddziaływanie na zachowania konsumentów na poszczególnych etapach procesu zakupowego

(KU_01)

U02 – potrafi pracować nad projektem obejmującym analizę postaw i zachowań konsumentów oraz metody ich przewidywania i kształtowania (KU09)


Kompetencje społeczne

K01 - Jest gotów do oceniania istniejących koncepcji kształtowania zachowań konsumentów oraz określenia możliwości ich optymalizacji/racjonalizacji z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych, wiedzowych i rzeczowych (KU04)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.