Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacyjny lider

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP11IL-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Innowacyjny lider
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Laska
Prowadzący grup: Artur Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

IL1: Ma wiedzę o poglądach na temat kreatywnego zarządzania sferą publiczną w tym osobowościowych, funkcjonalnych i sytuacyjnych uwarunkowaniach lidera innowacyjności;

IL2: Potrafi właściwie analizować i stymulować procesy kreatywnego myślenia i wdrażać ich rezultaty w życie;

IL3: Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów decyzyjnych w związku z kreowaniem innowacyjnego rozwoju i zarządzaniem sferą publiczną;

IL4: Analizuje konkretne problemy i wyzwania rozwojowe w sferze publicznej i proponuje odpowiednie sposoby ich rozwiązania;

IL5: Potrafi ustalić priorytety dla działań organizacji i przekonać do ich realizacji;

IL6: Chętnie angażuje się w zespołowe projekty innowacyjne.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Laska
Prowadzący grup: Artur Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

IL1: Zna i rozumie podstawową terminologię w obszarze procesów innowacyjności i przywództwa w sferze publicznej, a także usytuowanie badawcze tej interdyscyplinarnej problematyki;

IL2: Rozumie rolę przywództwa w procesie kształtowania innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej a także wzajemnych relacji między nimi;

IL3: Potrafi aktywnie uczestniczyć w sferze publicznej, w szczególności kierując zespołowymi projektami innowacyjnymi;

IL4: Potrafi współdziałać i kierować zespołami składającymi się ze specjalistów z różnych obszarów i dziedzin wiedzy, dostrzegając ich synergiczne znaczenie w projektowaniu innowacyjności publicznej;

IL5: Jest gotów do wypełniania współorganizowania działalności na rzecz innowacyjności publicznej.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Laska
Prowadzący grup: Artur Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

IL1: Zna i rozumie podstawową terminologię w obszarze procesów innowacyjności i przywództwa w sferze publicznej, a także usytuowanie badawcze tej interdyscyplinarnej problematyki;

IL2: Rozumie rolę przywództwa w procesie kształtowania innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej a także wzajemnych relacji między nimi;

IL3: Potrafi aktywnie uczestniczyć w sferze publicznej, w szczególności kierując zespołowymi projektami innowacyjnymi;

IL4: Potrafi współdziałać i kierować zespołami składającymi się ze specjalistów z różnych obszarów i dziedzin wiedzy, dostrzegając ich synergiczne znaczenie w projektowaniu innowacyjności publicznej;

IL5: Jest gotów do wypełniania współorganizowania działalności na rzecz innowacyjności publicznej.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.