Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w instytucjach publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP11KIP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w instytucjach publicznych
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Biały
Prowadzący grup: Filip Biały
Strona przedmiotu: http://www.filipbialy.pl/komunikacja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:


K_W01 Zna i rozumie podstawową terminologię w obszarze procesów innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej, a także usytuowanie badawcze tej interdyscyplinarnej problematyki w obszarze nauk społecznych, a w szczególności w nauce o polityce i administracji

K_W06 Zna i rozumie formalne i nieformalne kodeksy etyczne, normy polityczne i prawne związane z funkcjonowaniem sfery publicznej, a także mechanizmy ich zmiany we współczesnym społeczeństwie, w tym procedury rządzenia i podejmowania decyzji politycznych


Umiejętności:


K_U03 Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii i brać udział w debacie na temat procesów innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej, aktywnie ustosunkowując się do różnorodnych opinii i stanowisk

K_U07 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, w szczególności nabywać nowe kompetencje niezbędne do uczestnictwa w projektach innowacyjnych


Kompetencje:


K_K01 Jest gotów do krytycznej oceny wiedzy i odbieranych treści w obszarze procesów innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej

K_K04 Jest gotów do inicjowania działań społecznych, politycznych i zarządczych na rzecz interesu publicznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.