Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy globalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP11PG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy globalizacyjne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Gwiazda, Wojciech Trempała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Trempała
Prowadzący grup: Wojciech Trempała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

W zakresie wiedzy: K_W08, K_W09, K_W11

W zakresie umiejętności: K_U02, K_U07

W zakresie kompetencji: K_K03


Efekty modułowe:

W zakresie wiedzy:

PG_W01, Ma wiedzę na temat źródeł i dynamiki procesów globalizacyjnych we współczesnym świecie.

PG_W02, Ma wiedzę na temat stanowisk oraz kryteriów oceny współczesnych procesów globalizacyjnych.

PG_W03, Ma wiedzę na temat przekształceń w zakresie mechanizmów rządzenia i podejmowania decyzji politycznych w warunkach procesów globalizacyjnych.


W zakresie umiejętności:

PG_U01, Potrafi korzystać ze źródeł tekstowych i empirycznych w celu badania wpływu innowacyjnych rozwiązań na procesy globalizacyjne.

PG_U02, Potrafi krytycznie analizować zjawiska związane z procesami globalizacyjnymi wskazując na stwarzane przez nie szanse i zagrożenia.


W zakresie kompetencji:

PG_K01, Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu przebiegu procesów globalizacyjnych i przekształceń jakim ulegają w czasie.

PG K02, Odważnie formułuje myśli i przekonania na temat przebiegu procesów globalizacyjnych we współczesnym świecie, wskazując na problemy społeczne oraz szanse jakie stwarzają.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Malendowicz
Prowadzący grup: Paweł Malendowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

Zna wielość ujęć definicyjnych globalizacji.

W02

Zna i rozumie szanse i zagrożenia związane z globalizacją w aspekcie politycznym i ekonomicznym.

U01

Potrafi krytycznie oceniać źródła do badań nad globalizacją.

U02

Potrafi wskazać perspektywy i wyzwania dla świata w i po globalizacji.

K01

Jest gotów krytycznie oceniać globalizację.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak przedmiotów wprowadzających i wymogów wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lewandowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:


W zakresie wiedzy: K_W08, K_W09, K_W11

W zakresie umiejętności: K_U02, K_U07

W zakresie kompetencji: K_K03


PG_W01, Ma wiedzę na temat źródeł i dynamiki procesów globalizacyjnych we współczesnym świecie.

PG_W02, Ma wiedzę na temat stanowisk oraz kryteriów oceny współczesnych procesów globalizacyjnych.

PG_W03, Ma wiedzę na temat przekształceń w zakresie mechanizmów rządzenia i podejmowania decyzji politycznych w warunkach procesów globalizacyjnych.

PG_U01, Potrafi korzystać ze źródeł tekstowych i empirycznych w celu badania wpływu innowacyjnych rozwiązań na procesy globalizacyjne.

PG_U02, Potrafi krytycznie analizować zjawiska związane z procesami globalizacyjnymi wskazując na stwarzane przez nie szanse i zagrożenia.

PG_K01, Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu przebiegu procesów globalizacyjnych i przekształceń jakim ulegają w czasie.

PG K02, Odważnie formułuje myśli i przekonania na temat przebiegu procesów globalizacyjnych we współczesnym świecie, wskazując na problemy społeczne oraz szanse jakie stwarzają.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość najnowszej historii świata (XX wiek).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.