Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość sektora publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP11PSP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość sektora publicznego
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sikora-Gaca
Prowadzący grup: Małgorzata Sikora-Gaca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

PSP_W01. Ma podstawową wiedzę nt. potrzeby przedsiębiorczego zarządzania sferą publiczną.

PSP_W02. Zna pojęcie przedsiębiorczości pozagospodarczej i strefy publicznej

PSP_W03. Ma wiedzę nt. partnerstwa publiczno-prywatnego i kooperacji.

PSP_W04. Ma wiedzę nt. czynników polityczno-kulturowych wpływających na inicjowanie przedsiębiorczości w sektorze publicznym.

PSP_W05. Ma wiedzę nt. potrzeby kształtowania logiki myślenia innowacyjnego.

PSP_W06. Zna i rozumie mechanizmy decydowania sprzyjające przedsiębiorczości, w tym: zachowania i narzędzia ją stymulujące.

PSP_U01. Potrafi badać i weryfikować perspektywy rozwoju przedsiębiorczego sektora publicznego.

PSP_U02. Potrafi właściwie ocenić społeczno-gospodarcze znaczenie dobra publicznego, w tym mienia komunalnego.

PSP_U03. Potrafi z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych komunikować się z różnymi podmiotami/partnerami życia społeczno-gospodarczego w celu zainicjowania działań kooperacyjnych/przedsiębiorczych/innowacyjnych.

PSP_U04. Analizuje wyzwania stojące przed zjawiskiem przedsiębiorczości w sferze publicznej.

PSP_K01. Dostrzega potrzebę intensyfikowania zjawiska przedsiębiorczości w sferze publicznej.

PSP_K02. Rozumie znaczenie rozszerzania idei przedsiębiorczej sfery publicznej, z uwzględnieniem wielu czynników (kulturowych, gospodarczych, społecznych).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Statystyka i demografia. Innowacyjny lider. Podstawy ekonomii i finansów. Podstawy organizacji i zarządzania. Polityki innowacyjne. Zarządzanie strategiczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.