Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP11SWP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka wystąpień publicznych
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Kaszkur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Kaszkur
Prowadzący grup: Alina Kaszkur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Student ma wiedzę na temat natury języka oraz barier językowych w procesie komunikacji.

U01: Student potrafi wykorzystać różne narzędzia komunikacyjne podczas wystąpień o charakterze publicznym.

U02: Student jest kompetentny, aby samodzielnie przygotować profesjonalne wystąpienie publiczne.

U03: Student rozumie mechanizmy zachowań człowieka w życiu publicznym, Zna przy tym mowę ciała oraz posługuje się nią w sposób świadomy.

K01: Student potrafi współpracować w grupie.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiedza z zakresu języka polskiego, podstaw psychologii, komunikacji społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Kaszkur
Prowadzący grup: Alina Kaszkur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Ma wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata, konieczności osobistego rozwoju i doskonalenia.

W2: Student wie, jak wykorzystać zawansowane narzędzia komunikacyjne podczas wystąpień o charakterze publicznym. Potrafi pozyskiwać i selekcjonować informacje na temat zjawisk społecznych.

U1: Student jest kompetentny, aby samodzielnie przygotować profesjonalne wystąpienia publiczne. Potrafi wyrażać w nich własne opinie, jak i uwzględniać inne punkty widzenia.

U2: Student rozumie mechanizmy zachowań człowieka w życiu publicznym, wiedzę tę wykorzystuje przy realizacji projektów w zespole.

K1: Student stara się w sposób nowatorski realizować powierzone mu projekty, w tym wystąpienia publiczne.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiedza z zakresu języka polskiego, podstaw psychologii, komunikacji społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Kaszkur
Prowadzący grup: Alina Kaszkur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Ma wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata, konieczności osobistego rozwoju i doskonalenia.

W2: Student wie, jak wykorzystać zawansowane narzędzia komunikacyjne podczas wystąpień o charakterze publicznym. Potrafi pozyskiwać i selekcjonować informacje na temat zjawisk społecznych.

U1: Student jest kompetentny, aby samodzielnie przygotować profesjonalne wystąpienia publiczne. Potrafi wyrażać w nich własne opinie, jak i uwzględniać inne punkty widzenia.

U2: Student rozumie mechanizmy zachowań człowieka w życiu publicznym, wiedzę tę wykorzystuje przy realizacji projektów w zespole.

K1: Student stara się w sposób nowatorski realizować powierzone mu projekty, w tym wystąpienia publiczne.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiedza z zakresu języka polskiego, podstaw psychologii, komunikacji społecznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.