Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP11WDF-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do filozofii
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Chlewicki, Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Maciej Chlewicki, Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury (cywilizacji), czyli istocie zdolnej do transcendowania siebie poza granice zastanej rzeczywistości .

W02 Ma podstawową wiedzę o formalnych i nieformalnych kodeksach etycznych oraz procesach ich zmiany we współczesnym świecie pod wpływem oddziaływania skutków rozwoju naukowo-technicznego, globalizacji i nawarstwiania się zagrożeń cywilizacyjnych.

U_01 Potrafi prawidłowo identyfikować i analizować filozoficzne aspekty zjawisk kulturowych wpływających na innowacyjne zachowania człowieka i grup społecznych.

U_02 Potrafi rozpoznawać idee filozoficzne wzmacniające lub osłabiające potencjał innowacyjności oraz dokonać ich krytycznej analizy i interpretacji w celu określenia ich implikacji, oddziaływania społecznego i umiejscowienia w procesie rozwojowym.

U_03 Potrafi analizować i wyjaśniać normatywno-kulturowe determinanty zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym. Ma świadomość podmiotowej i sprawczej roli człowieka.

K_01 Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy etyczne związane z działalnością człowieka przekształcającą zastaną rzeczywistość. Dostrzega sprzeczności występujące pomiędzy działalnością na rzecz rozwoju a panującymi stereotypami moralnymi. Potrafi dowieść woli poszukiwania optymalnych rozwiązań, angażując się w nauczany na tych zajęciach przedmiot.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury (cywilizacji), czyli istocie zdolnej do transcendowania siebie poza granice zastanej rzeczywistości .

W02 Ma podstawową wiedzę o formalnych i nieformalnych kodeksach etycznych oraz procesach ich zmiany we współczesnym świecie pod wpływem oddziaływania skutków rozwoju naukowo-technicznego, globalizacji i nawarstwiania się zagrożeń cywilizacyjnych.

U_01 Potrafi prawidłowo identyfikować i analizować filozoficzne aspekty zjawisk kulturowych wpływających na innowacyjne zachowania człowieka i grup społecznych.

U_02 Potrafi rozpoznawać idee filozoficzne wzmacniające lub osłabiające potencjał innowacyjności oraz dokonać ich krytycznej analizy i interpretacji w celu określenia ich implikacji, oddziaływania społecznego i umiejscowienia w procesie rozwojowym.

U_03 Potrafi analizować i wyjaśniać normatywno-kulturowe determinanty zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym. Ma świadomość podmiotowej i sprawczej roli człowieka.

K_01 Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy etyczne związane z działalnością człowieka przekształcającą zastaną rzeczywistość. Dostrzega sprzeczności występujące pomiędzy działalnością na rzecz rozwoju a panującymi stereotypami moralnymi. Potrafi dowieść woli poszukiwania optymalnych rozwiązań, angażując się w nauczany na tych zajęciach przedmiot.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Biały
Prowadzący grup: Filip Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W03 - Zna i rozumie teorie, metody, techniki badania i prognozowania procesów innowacyjności oraz zarządzania w sferze publicznej, a także usytuowanie badawcze tej interdyscyplinarnej problematyki w obszarze nauk społecznych


K_W06 - Zna i rozumie formalne i nieformalne kodeksy etyczne, normy polityczne i prawne związane z funkcjonowaniem sfery publicznej, a także mechanizmy ich zmiany, w tym procedury rządzenia i podejmowania decyzji


K_U01 - Potrafi prawidłowo dobierać źródła i pozyskiwać informacje niezbędne do analizy innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej, oceniać ich merytoryczną przydatność oraz dokonywać krytyki stosując metody wykorzystywane w badaniach społecznych oraz przy użyciu zaawansowanych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych


K_U02 - Potrafi rozpoznawać i badać zjawiska i wyzwania rozwojowe, posiadające innowacyjny potencjał oraz analizować je i interpretować w celu określenia ich implikacji oraz umiejscowienia w procesie rozwojowym


K_U07 - Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, w szczególności nabywać nowe kompetencje niezbędne do uczestnictwa w projektach innowacyjnych


K_K01 - Jest gotów do krytycznej oceny wiedzy i odbieranych treści w obszarze procesów innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.