Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o polityce i administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP11WNPA-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o polityce i administracji
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wieczorek-Orlikowska
Prowadzący grup: Joanna Wieczorek-Orlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:


K_W01 Zna i rozumie podstawową terminologię w obszarze procesów innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej, a także usytuowanie badawcze tej interdyscyplinarnej problematyki w obszarze nauk społecznych, a w szczególności w nauce o polityce i administracji

K_W02 Rozumie rolę podmiotów polityki państwowej, samorządowej, a także oddolnej aktywności organizacji społecznych w procesie kształtowania innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej a także wzajemnych relacji między nimi

K_W06 Zna i rozumie formalne i nieformalne kodeksy etyczne, normy polityczne i prawne związane z funkcjonowaniem sfery publicznej, a także mechanizmy ich zmiany we współczesnym społeczeństwie, w tym procedury rządzenia i podejmowania decyzji politycznych


Umiejętności:


K_U02 Potrafi badać perspektywy i wyzwania rozwoju społeczeństwa oraz zarządzania nim, a w szczególności rozpoznać zjawiska generujące potencjał innowacyjności, dokonać ich krytycznej analizy i interpretacji w celu określenia ich implikacji oraz umiejscowienia w procesie rozwojowym

K_U07 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, w szczególności nabywać nowe kompetencje niezbędne do uczestnictwa w projektach innowacyjnych


Kompetencje:


K_K01 Jest gotów do krytycznej oceny wiedzy i odbieranych treści w obszarze procesów innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej

K_K02 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów zarządczych w sferze publicznej oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym ich rozwiązywaniem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wieczorek-Orlikowska
Prowadzący grup: Joanna Wieczorek-Orlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:


K_W01 Zna i rozumie podstawową terminologię w obszarze procesów innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej, a także usytuowanie badawcze tej interdyscyplinarnej problematyki w obszarze nauk społecznych, a w szczególności w nauce o polityce i administracji

K_W02 Rozumie rolę podmiotów polityki państwowej, samorządowej, a także oddolnej aktywności organizacji społecznych w procesie kształtowania innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej a także wzajemnych relacji między nimi

K_W06 Zna i rozumie formalne i nieformalne kodeksy etyczne, normy polityczne i prawne związane z funkcjonowaniem sfery publicznej, a także mechanizmy ich zmiany we współczesnym społeczeństwie, w tym procedury rządzenia i podejmowania decyzji politycznych


Umiejętności:


K_U02 Potrafi badać perspektywy i wyzwania rozwoju społeczeństwa oraz zarządzania nim, a w szczególności rozpoznać zjawiska generujące potencjał innowacyjności, dokonać ich krytycznej analizy i interpretacji w celu określenia ich implikacji oraz umiejscowienia w procesie rozwojowym

K_U07 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, w szczególności nabywać nowe kompetencje niezbędne do uczestnictwa w projektach innowacyjnych


Kompetencje:


K_K01 Jest gotów do krytycznej oceny wiedzy i odbieranych treści w obszarze procesów innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej

K_K02 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów zarządczych w sferze publicznej oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym ich rozwiązywaniem

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna wiedza dot. aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.