Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP23ZS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 2, semestr 3, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Golinowski, Agata Płachecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Golinowski
Prowadzący grup: Janusz Golinowski, Agata Płachecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Golinowski
Prowadzący grup: Janusz Golinowski, Małgorzata Sikora-Gaca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Golinowski
Prowadzący grup: Janusz Golinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01- zna i rozumie podstawową terminologię w obszarze procesów innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej, a także usytuowanie badawcze tej interdyscyplinarnej problematyki w obszarze nauk społecznych, a w szczególności w nauce o polityce i administracji

K_W03- Zna i rozumie teorie, metody i techniki badania i prognozowania procesów innowacyjności oraz zarządzania w sferze publicznej

K_ U05- Potrafi aktywnie uczestniczyć w sferze publicznej, w szczególności planując, realizując i wspierając zespołowe projekty innowacyjne

K_U07- Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, w szczególności nabywać nowe kompetencje niezbędne do uczestnictwa w projektach innowacyjnych

K_02- Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów zarządczych w sferze publicznej oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym ich rozwiązywaniemPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących organizacji, zarządzania i marketingu. Słuchacze mają możliwość zrozumienia złożoności świata organizacji, uzyskania wiedzy i praktycznych wskazań dotyczących sprawnego funkcjonowania organizacji w zmiennym otoczeniu. Wykład będzie koncentrował się na kształceniu umiejętności wyjaśniania zjawisk społecznych przez pryzmat różnych koncepcji teoretycznych dotyczących strategii zarządzania;
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.