Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP35S-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: 3 rok, 5 sem., kier. innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, blok II
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Aleksandra Ciżmowska, Wojciech Jurkiewicz, Wojciech Trempała
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Aleksandra Ciżmowska, Wojciech Jurkiewicz, Wojciech Trempała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:


W01, Zna kluczowe kategorie pojęciowe i narzędzia wykorzystywane w ilościowych i jakościowych projektach badawczych dotyczących zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publiczną.

W02, Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych


W zakresie umiejętności:


U01, Potrafi przygotować pracę licencjacką zgodnie z wymogami formalnymi i metodologicznymi z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i pozyskanych dokumentów i danych

U02, Posiada umiejętność prowadzenia podstawowych działań statystycznych w programie Statistica


W zakresie kompetencji:

K01 – potrafi pozyskiwać dane dotyczące zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publicznąoraz weryfikować ich prawdziwość

K02 – rozumie potrzebę nieustannego pogłębiania wiedzy oraz jest gotowy do podejmowania się wyzwań zawodowych, także wprowadzając innowacyjne rozwiązania


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną: Badania społeczne w praktyce, marketing terytorialny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Geise, Małgorzata Sikora-Gaca
Prowadzący grup: Mirosław Geise, Małgorzata Sikora-Gaca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01, Zna kluczowe kategorie pojęciowe i narzędzia wykorzystywane w ilościowych i jakościowych projektach badawczych dotyczących zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publiczną.

W02, Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych.

U01, Potrafi przygotować pracę licencjacką zgodnie z wymogami formalnymi i metodologicznymi z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i pozyskanych dokumentów i danych.

U02, Posiada umiejętność prowadzenia podstawowych działań statystycznych.

K01 – potrafi pozyskiwać dane dotyczące zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publiczną oraz weryfikować ich prawdziwość.

K02 – rozumie potrzebę nieustannego pogłębiania wiedzy oraz jest gotowy do podejmowania się wyzwań zawodowych, także wprowadzając innowacyjne rozwiązania.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Alina Kaszkur
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Alina Kaszkur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WO1: Student posiada wiedzę na temat metod oraz technik badania zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publiczną. Zna terminologię oraz wie, gdzie i jak pozyskać dane do pracy licencjackiej.


WO2: Student ma wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru badań nad innowacyjnością i zarządzaniem sferą publiczną.


W033: Student ma wiedzę z zakresu prawa autorskiego, wie jak stosować przypisy oraz jaką rolę pełnią one w pracy licencjackiej.


U01: Posiada umiejętności samodzielnego wyszukiwania i analizowania źródeł. Potrafi wykorzystać je w pracy licencjackiej.


U02: Wykazuje się umiejętnościami badawczymi, analizując zjawiska polityczne, społeczne i kulturowe.


U03: W pracy badawczej wykazuje się umiejętnościami krytycznej analizy i interpretacji zjawisk politycznych i kulturowych, potrafi także odpowiednio argumentować wyciągane przez siebie wnioski.


K01: Dostrzega ograniczenia własnej wiedzy oraz swoich umiejętności, przez co rozumie potrzebę uczenia się przez całe.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiedza z zakresu języka polskiego, ochrony własności intelektualnej, języka obcego, technologii informacyjnejZajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Kapsa, Barbara Panciszko, Małgorzata Sikora-Gaca, Wojciech Trempała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.