Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-J3SD-DDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Zimny
Prowadzący grup: Anna Bączkowska, Danuta Jastrzębska-Golonka, Jerzy Łacina, Marek Marszałek, Małgorzata Święcicka, Rafał Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Benenowska
Prowadzący grup: Anna Bączkowska, Iwona Benenowska, Andrzej Dyszak, Danuta Jastrzębska-Golonka, Elżbieta Laskowska, Maciej Widawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 zdaje sobie sprawę ze znaczenia swoich badań, wniesienia do dorobku badań językoznawczego el. nowej wiedzy;

W02 zna metody opisu wybranego przez siebie materiału badawczego (przyjętą metodologię badawczą);

W03 zna metody analizy i interpretacji tekstów źródłowych;

W04 dogłębnie zna i rozumie zasady związane z ochroną własności intelektualnej i prawa autorskiego.[K_W01,03,06,08]


Absolwent umie:

U01upowszechniać i popularyzować wyniki badań, inicjować debatę, uczestniczyć w dyskursie naukowym, posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;

U02 planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze, także w środowisku międzynarodowym;

U03 samodzielnie poszukiwać rozwiązania problemu badawczego, uzupełniać materiał badawczy, literaturę przedmiotu oraz potrafi planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób.[K_U03,04,05]

Absolwent:

K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, samodzielnego zdobywania wiedzy, podwyższania kompetencji komunikacyjnych i społecznych, zgodnego z prawem wykorzystywania cudzego dorobku naukowego [K_K03]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość zagadnień językoznawczych, zwłaszcza związanych z prowadzonymi badaniami, objętych planem studiów I i II stopnia; zaliczenie przedmiotów z 2. roku studiów dr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.