Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Pt-LS12PS-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przywództwo społeczne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nartsiss Shukuralieva
Prowadzący grup: Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:

W01, Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania władzy politycznej.

W02, Ma wiedzę w zakresie specyfiki przywództwa społecznego w różnych systemach i ustrojach politycznych.

W03, Ma wiedzę w zakresie historii partycypacji politycznej.

W04, Ma wiedzę w problematyce współczesnej partycypacji politycznej.


W zakresie umiejętności:

U01, Analizuje zjawiska społeczno-polityczne i dostrzega złożoność mechanizmów władzy politycznej.

U02, Rozumie współczesne wyzwania wobec przywództwa i potrafi na nie reagować.

U03, Potrafi dokonać analizy jej kluczowych pojęć w kontekście zarządzania w sferze publicznej.

U04, Analizuje mechanizmy partycypacji politycznej.

U05, Dostrzega znaczenie partycypacji politycznej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej kultury politycznej.


W zakresie kompetencji społecznych:

K01, Jest zdolny do debatowania w oparciu o zasady wolnej i otwartej dyskusji w zakresie problemów społeczno-politycznych.

K02, Rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych i środowiskowych przy podejmowaniu działań.

K03, Jest pokorny wobec źródeł i świadomy ich specyfiki, a zarazem odważnie formułuje myśli i pomysły badawcze w zakresie przywództwa społecznego.

K04, Posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.