Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie kampanii wyborczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Pt35PKW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie kampanii wyborczych
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Jurkiewicz
Prowadzący grup: Wojciech Jurkiewicz, Marcin Wałdoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:


K_W08, K_W15;

K_U06, K_U15, K_U17;

K_K01, K_K03.


Efekty modułowe:


W01 Student jest zapoznany z istotą dyskursu publicznego.

W02 Ma wiedzę na temat systemu komunikowania masowego i roli mediów we współczesnym świecie.


U01 Zdolny jest do adekwatnego dla siebie uczestnictwa w życiu publicznym.

U02 Potrafi analizować przekazy medialne i wykorzystywać ich treści w działalności publicznej.

U03 Potrafi zgodnie z zasadami przygotować wystąpienia ustne na użytek życia publicznego.


K01 Posiada wiedzę i umiejętności do uczestnictwa w życiu publicznym, politycznym i społecznym, również do pracy w zespołach.

K02 Komunikując się z otoczeniem korzysta z wiedzy i aparatu pojęciowego nauk o polityce.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy komunikacji politycznej i marketingu politycznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.