Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Pt35PS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ciżmowska
Prowadzący grup: Aleksandra Ciżmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych i demograficznych uwarunkowań rozwoju polityki społecznej w Europie i w Polsce

W02 Ma wiedzę o podstawowych wartościach i koncepcjach rozwiązywania kwestii społecznych w Polsce w ramach polityk szczegółowych polityki społecznej

U01 Umie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących podstawowych problemów

z zakresu polityki społecznej prezentując wiedzę o istocie głównych problemów socjalnych występujących w sferze publicznej w Polsce i w Europie

K01 W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu polityki społecznej

K02 Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów o charakterze socjalnym


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Statystyka i demografia, Wstęp do ekonomii;

Dysponuje wiedzą o istocie dyskursu publicznego; Umie określić rolę państwa , jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa; Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Panciszko
Prowadzący grup: Barbara Panciszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W03 Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego

K_W09 Ma wiedzę o nurtach w myśli politycznej

K_U06 Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym

K_K03 W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce

K_K08 Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wstęp do ekonomii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.