Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd i polityka lokalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Pt35SPL-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorząd i polityka lokalna
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ciżmowska
Prowadzący grup: Aleksandra Ciżmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Zna warunki i formy uczestnictwa mieszkańców w samorządzie terytorialnym i jego organach na poziomie gminnym, powiatowym i województwa

W02 Posiada wiedzę na temat form uczestnictwa społeczności lokalnych i poszczególnych mieszkańców w życiu publicznym na różnych poziomach samorządu terytorialnego w Polsce

W03 Zna i rozumie mechanizmy wyboru organów samorządowych, sprawowania władzy przez organy samorządu terytorialnego, podejmowania decyzji w sprawach realizacji zadań, mienia komunalnego i finansów jednostek samorządowych


U01 Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania społeczności lokalnych; wyboru oraz funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w gminie, powiecie i województwie w przeszłości i w obowiązującym stanie prawnym i sytuacji politycznej.

U02 Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości i rolę samorządu terytorialnego w strukturach demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego. Umie ocenić wkład twórców samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce w rozwój demokratycznego państwa i kultury politycznej.


K01 Jest przygotowany do udziału w wyborach samorządowych, zebraniach wiejskich, referendach i innych formach organizacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak przedmiotów wprowadzających; student ma podstawowa wiedzę nt. organów władzy publicznej w Polsce i zasad ich funkcjonowania oraz istoty demokracji; analizuje w sposób krytyczny prawne i rzeczywiste rozwiązania dotyczące funkcjonowania sfery publicznej w Polsce i w Europie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kuczur
Prowadzący grup: Marcin Jastrzębski, Tomasz Kuczur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.