Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geopolityka a stosunki międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM11GSM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geopolityka a stosunki międzynarodowe
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01- wie o interdyscyplinarnym charakterze geopolityki, powiązaniu różnych nauk czasami odległych od siebie jak geografia i socjologia (K_W01)

W02 – zna terminologię odnoszącą się do zagadnień geopolitycznych (K_W02)

W03 – wie jakie elementy i w jakim stopniu kształtują geopolitykę (K_W03)


UMIEJETNOŚCI

U01 – potrafi przetworzyć, dokonać analizy zgromadzonych informacji na temat ogólnoświatowej polityki, procesów geopolitycznych (K_U01)

U02 - nawiązując do podstawowych teorii geopolitycznych jest wstanie określić składniki zagadnień geopolitycznych, uszeregować je według ważności wynikających z poszczególnych teorii geopolitycznych (K_U03)

U03 – umie dostrzec powiązania między różnymi aspektami światowej polityki

(K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – zauważa subiektywność badań nad geopolityką (K_K01)

K02 – dostrzega wagę śledzenia wypowiedzi i komunikatów prasowych analizy danych statystycznych (K_K05)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Geografia polityczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 - zna terminologię odnoszącą się do zagadnień geopolitycznych, wie jakie elementy i w jakim stopniu kształtują geopolitykę (K_W03)

W02 - wie o interdyscyplinarnym charakterze geopolityki, powiązaniu różnych, nauk czasami odległych od siebie, jak geografia i socjologia (K_W04)


UMIEJETNOŚCI

U01 - potrafi gromadzić materiały źródłowe z różnych źródeł, w tym danych statystycznych, przetworzyć je, dokonać analizy zgromadzonych informacji na temat ogólnoświatowej polityki, procesów geopolitycznych (K_U04)

U02 - potrafi w formie pisemnej i ustnej dokonać analizy źródeł i tekstu naukowego tworząc spójną logicznie i zrozumiałą wypowiedź (K_U06)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K01 - dostrzega zmienność dociekań naukowy z powodu zmian metodologii badań, powiększania się bazy źródłowej i opracowań naukowych, co wymusza weryfikację posiadanej wiedzy (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA


W01 - zna terminologię odnoszącą się do zagadnień geopolitycznych, wie jakie elementy i w jakim stopniu kształtują geopolitykę (K_W03)


W02 - wie o interdyscyplinarnym charakterze geopolityki, powiązaniu różnych, nauk czasami odległych od siebie, jak geografia i socjologia (K_W04)
UMIEJETNOŚCI


U01 - potrafi gromadzić materiały źródłowe z różnych źródeł, w tym danych statystycznych, przetworzyć je, dokonać analizy zgromadzonych informacji na temat ogólnoświatowej polityki, procesów geopolitycznych (K_U04)


U02 - potrafi w formie pisemnej i ustnej dokonać analizy źródeł i tekstu naukowego tworząc spójną logicznie i zrozumiałą wypowiedź (K_U06)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


K01 - dostrzega zmienność dociekań naukowy z powodu zmian metodologii badań, powiększania się bazy źródłowej i opracowań naukowych, co wymusza weryfikację posiadanej wiedzy (K_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

geografia polityczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA


W01 - zna terminologię odnoszącą się do zagadnień geopolitycznych, wie jakie elementy i w jakim stopniu kształtują geopolitykę (K_W03)


W02 - wie o interdyscyplinarnym charakterze geopolityki, powiązaniu różnych, nauk czasami odległych od siebie, jak geografia i socjologia (K_W04)UMIEJETNOŚCI


U01 - potrafi gromadzić materiały źródłowe z różnych źródeł, w tym danych statystycznych, przetworzyć je, dokonać analizy zgromadzonych informacji na temat ogólnoświatowej polityki, procesów geopolitycznych (K_U04)


U02 - potrafi w formie pisemnej i ustnej dokonać analizy źródeł i tekstu naukowego tworząc spójną logicznie i zrozumiałą wypowiedź (K_U06)KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


K01 - dostrzega zmienność dociekań naukowy z powodu zmian metodologii badań, powiększania się bazy źródłowej i opracowań naukowych, co wymusza weryfikację posiadanej wiedzy (K_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

geografia polityczna

Bilans pracy studenta:

15 godzin konwersatorium + 15 godzin konsultacji + 8 godzin weryfikacji bazy źródłowej + 36 godzin pracy własnej studenta - przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury + 76 godzin = 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.