Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe uwarunkowania stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM11KUSM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe uwarunkowania stosunków międzynarodowych
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Głogowska
Prowadzący grup: Helena Głogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza na temat środowiska międzynarodowego, geografii, struktury, instytucji i organizacji politycznych, gospodarczych, prawnych i kulturalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Głogowska
Prowadzący grup: Helena Głogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04, K_W06, K_U05, K_U08,K_K06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza na temat środowiska międzynarodowego, geografii, struktury, instytucji i organizacji politycznych, gospodarczych, prawnych i kulturalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Głogowska
Prowadzący grup: Helena Głogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04 - student ma zaawansowaną wiedzę szczegółową na temat zależności między kulturą a stosunkami międzynarodowymi

K_W06 - student ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o miejscu kultury w teoriach stosunków międzynarodowych, metodach i technikach badawczych w zakresie kulturowych uwarunkowań stosunków międzynarodowych

K_U05 - student właściwie dobiera metody i narzędzia pracy w celu poznania i opisania kulturowych uwarunkowań Stosunków międzynarodowych, określa związki przyczynowo-skutkowe o charakterze kulturowym wpływające na stosunki międzynarodowe. Potrafi formułować tezy i wnioski w zakresie wpływu różnych elementów kultury na stosunki międzynarodowe

K_U08 - student potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, formułować krytyczne opinie na temat uwarunkowań kulturowych stosunków międzynarodowych

K_K06 - student ma poczucie potrzeby ochrony własności intelektualnej i jej przestrzega, wskazując na autorskie ujęcie problematyki

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać wiedzę o teorii stosunków międzynarodowych oraz o przemianach kulturowo-cywilizacyjnych w świecie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Głogowska
Prowadzący grup: Helena Głogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04 - student ma zaawansowaną wiedzę szczegółową na temat zależności między kulturą a stosunkami międzynarodowymi

K_W06 - student ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o miejscu kultury w teoriach stosunków międzynarodowych, metodach i technikach badawczych w zakresie kulturowych uwarunkowań stosunków międzynarodowych

K_U05 - student właściwie dobiera metody i narzędzia pracy w celu poznania i opisania kulturowych uwarunkowań Stosunków międzynarodowych, określa związki przyczynowo-skutkowe o charakterze kulturowym wpływające na stosunki międzynarodowe. Potrafi formułować tezy i wnioski w zakresie wpływu różnych elementów kultury na stosunki międzynarodowe

K_U08 - student potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, formułować krytyczne opinie na temat uwarunkowań kulturowych stosunków międzynarodowych

K_K04 - student inspiruje i podejmuje inicjatywy zmierzające do promowania wiedzy o kulturowych uwarunkowaniach stosunków międzynarodowych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać wiedzę o teorii stosunków międzynarodowych oraz o przemianach kulturowo-cywilizacyjnych w świecie

Bilans pracy studenta:

4 pkty ETCS 4 x 25 = 100 godz. (15 W + 15 K + 25 godz. konsultacji + 45 godz. pracy własnej studenta: przygotowanie do zajęć, samodzielne studiowanie literatury, przygotowanie referatu, przygotowanie pracy zaliczeniowej, przygotowanie do kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Głogowska
Prowadzący grup: Helena Głogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.