Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM11MBN-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek stosunki międzynarodowe, SD
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01- zna podstawowe prace z zakresu metodologii badań pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi metodami i technikami badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań stosunków międzynarodowych (K_W09)

W02 – zna szereg wortali, portali poświęconych zagadnieniom stosunków międzynarodowych, biblioteki cyfrowe, bibliografie w wersji cyfrowej, cyfrowe bazy statystyczne (K_W10)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 – potrafi przetworzyć, dokonać analizy zgromadzonych informacji na temat ogólnoświatowej polityki, procesów geopolitycznych (K_U02)

U02 – nabywa umiejętność wyboru tematu badawczego, jego strukturalizacji, planu badań, doboru metod badawczych (K_U04)

U03 – posiada umiejętność posługiwania się fachową terminologią, prowadzenia kwerendy źródłowej i bibliotecznej (K_U05)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – zauważa subiektywność badań naukowych, zwłaszcza w obszarze badań humanistyczno-społecznych (K_K06)

K02 – dostrzega wagę śledzenia wypowiedzi i komunikatów prasowych analizy danych statystycznych i formułowania samodzielnych opinii (K-K11)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

szkolenie biblioteczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Paweł Wawryszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

K_W06 - Ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o najważniejszych teoriach, metodach i technikach badawczych w zakresie dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Ma wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych, głównych tendencjach rozwojowych badań

K_W07 - Posiada pogłębioną wiedzę co do dotychczasowego i bieżącego stanu badań

K_W08 - Zna i rozumie zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej


UMIEJĘTNOŚCI

K_U05 – Właściwie dobiera metody i narzędzia pracy, posiada opanowany warsztat badawczy. Potrafi przystosowywać istniejące metody do własnych potrzeb badawczych lub tworzyć nowe. Trafnie określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na dynamikę zmian. Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i kreacji własnych tez, poglądów i wniosków na podstawie zdobytej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Formułuje i argumentuje hipotezy badawcze


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K05 – Postępuje etycznie, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi świadomie organizować swój warsztat pracy. Dba i podtrzymuje etos wykonywanego zawodu. Realizuje zadania zapewniając bezpieczeństwo własne i swoim współpracownikom. Potrafi wykorzystywać swoją wiedzę w sferze praktyki życia współczesnego uwzględniając zmieniające się potrzeby

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

szkolenie biblioteczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.