Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspólnota atlantycka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM11WSA-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspólnota atlantycka
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kosman
Prowadzący grup: Krzysztof Garczewski, Michał Kosman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – dysponuje rozległą wiedzę na temat politycznych, gospodarczych i społecznych zależności i ich ewolucji w ramach wspólnoty atlantyckiej jako całości i pomiędzy jej poszczególnymi państwami

W02 – posiada obszerną wiedzę na temat znaczenia przywództwa politycznego w kluczowych państwach wspólnoty atlantyckiej i jego przełożenia na relacje transatlantyckie

W03 – posiada wiedzę na temat prosystemowych i dysfunkcyjnych zachowań określonych partii politycznych państw wspólnoty atlantyckiej oraz innych podmiotów zbiorowych i ich wpływu na kształt funkcjonowania relacji transatlantyckich

W04 – dysponuje wiedzą na temat zasad ustrojowych i norm prawnych typowych dla państw wspólnoty atlantyckiej

U01 – dysponuje umiejętnością interpretacji analizy i interpretacji aktów prawa międzynarodowego konstytuujących wspólnotę atlantycką

U02 – posiada umiejętność identyfikowania, klasyfikowania i analizy głównych problemów stojących przed wspólnotą atlantycką, potrafi dostrzec ich zmienność w czasie

U03 – potrafi dostrzec i przełożyć na polityczną praktykę problemy wspólnoty atlantyckiej z perspektywy głównych teorii stosunków międzynarodowych

U04 – potrafi dostrzec dynamikę zmian w stosunkach międzynarodowych i ich przełożenie na stosunki transatlantyckie

U05 – rozumie poliarchiczny charakter stosunków międzynarodowych a w konsekwencji także stosunków transatlantyckich, zwłaszcza jego przełożenie na procesy decyzyjne w NATO

K01 – ma świadomość swojej wiedzy z zakresu stosunków transatlantyckich i korzyści wynikających z ich poszerzania

K02 – konsekwentnie poszerza posiadaną wiedzę i umiejętności w obszarze stosunków transatlantyckich w płaszczyźnie politycznej, historycznej, ekonomicznej, kulturowej i prawnej


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wskazana znajomość współczesnych stosunków międzynarodowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.