Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM12SMGR-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Maresz
Prowadzący grup: Witold Goszka, Tomasz Kawski, Teresa Maresz, Andrzej Purat, Andrzej Zaćmiński, Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do napisania pracy dyplomowej (K_W01; K_W02; K_W03);

W02 – ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą teorie i metodologię badań (K_W09);

W03 – zna normy konstruowania struktury pracy dyplomowej (K_W09);

W04 – posiada podstawową wiedzę z zakresu krytyki źródła (K_W09);

W05 – zna bazy danych w wersji papierowej i elektronicznej, wie, gdzie poszukiwać materiał merytoryczny niezbędny do napisania pracy dyplomowej (K_W10);

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – posiada elementarne umiejętności badawcze (formułuje i analizuje problemy badawcze) (K_U16);

U02 – poszukuje i pozyskuje dane w bibliotece, archiwum oraz cyberprzestrzeni (K_U16);

U03 – wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (K_U04);

U04 – interpretuje wydarzenia i procesy historyczne, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe (K_U01);

U05 – stawia tezy, głosi poglądy oraz argumentuje i wnioskuje w zakresie badanego zagadnienia (K_U14);

U06 – organizuje własny proces pisania pracy dyplomowej ((K_U17);

U07 – pisze pracę na wybrany temat (w tym rozwiązuje problemy językowe i stylistyczne) (K_U17);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz obiektywizmu w badaniach historycznych, potępia nieuczciwe zachowanie w kwestiach naruszania cudzej własności intelektualnej (K_K06);

K02 – stale dokształca się, aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności (K_K02; K_K09);

K03 – prezentuje wyniki swoich badań; (K_K11)

K04 – upowszechnia wyniki swoich badań w środowisku naukowych oraz popularyzuje je w środowisku społecznym (K_K11).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych; student powinien mieć opanowane umiejętności przeprowadzenia analizy i syntezy naukowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Maresz
Prowadzący grup: Krzysztof Garczewski, Tomasz Kawski, Monika Opioła-Cegiełka, Paweł Wawryszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do napisania pracy dyplomowej (K_W01; K_W07);

W02 – ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą teorie i metodologię badań (K_W06; K_W07);

W03 – zna normy konstruowania struktury pracy dyplomowej (K_W06);

W04 – zna zasady dotyczące szanowania cudzej własności intelektualnej (K_W09);

W05 - zna zasady pracy zespołowej w ramach seminarium prowadzonego przez jego opiekuna (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – posiada elementarne umiejętności badawcze (formułuje i analizuje problemy badawcze) (K_U10);

U02 – wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (K_U04; K_U06);

U03 – interpretuje wydarzenia i procesy historyczne, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe (K_U03);

U04 – organizuje własny proces pisania pracy dyplomowej ((K_U10);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz obiektywizmu w badaniach historycznych (K_K02);

K02 - potępia nieuczciwe zachowanie w kwestiach naruszania cudzej własności intelektualnej (K_K06).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych; student powinien mieć opanowane umiejętności przeprowadzenia analizy i syntezy naukowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Opioła-Cegiełka
Prowadzący grup: Helena Głogowska, Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Monika Opioła-Cegiełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.