Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kraje niemieckiego obszaru językowego po 1945 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM23KNOJ-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kraje niemieckiego obszaru językowego po 1945 r.
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - STUDENT:

W01 - posiada wiedzę na temat wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych państw niemieckiego obszaru językowego po 1945 roku (K_W01)

W02 - posiada wiedzę na temat specyfiki i różnorodności współczesnych społeczeństw ich rozwoju cywilizacyjnego KNOJ (K_W03)

W03 - zna zagadnienia z zakresu krajoznawstwa państw KNOJ (K_W01)


UMIEJĘTNOŚCI - STUDENT:

U01 - potrafi wykazać związki przyczynowo-skutkowe analizując dzieje powojenne państw KNOJ (K_u01)

U02 - umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w dyskusjach i debatach poświęconych historii państw i społeczeństw niemieckiego obszaru językowego (K_U09)


KOMPETENCJE

K01 - docenia i szanuje i podejmuje działania w kierunku utrwalania i poszerzania wiedzy na temat szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego KNOJ (K_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student zna podstawowe fakty z zakresu historii powszechnej XX wieku, organizacji międzynarodowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.