Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM24PRAD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek stosunki międzynarodowe, blok I, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Paweł Wawryszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student wie, jak poprawnie skonstruować pracę dyplomową

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada podstawową znajomość obsługi komputera i edytorów tekstowych (w mniejszym zakresie graficznych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Maresz
Prowadzący grup: Teresa Maresz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada wiedzę na temat metod badawczych charakterystycznych dla nauk humanistycznych i społecznych (K_W01)

W02 – zna metody badawcze oraz techniki gromadzenia danych (K_W02)

W03 – dysponuje podstawową wiedzą na temat stosunków międzynarodowych w zakresie zagadnień politycznych, ekonomicznych i społecznych (K_W03; K_W04)

W04 – zna zasady bezpieczeństwa informacji, prawa autorskiego i regulacje prawne → ochrona własności intelektualnej (K_W16)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia zgromadzoną informację na temat wybranego regionu (K_U04)

U02 – dokonuje krytyki wewnętrznej źródeł pisanych, ikonograficznych, statystycznych, rzeczowych, a także ustnych (zebranych w trakcie swych badań) (K_U05)

U03 – dobiera metody badawcze do potrzeb opracowania danych w wybranym zakresie tematycznym stosunków międzynarodowych (K_U13)

U04 – przygotowuje pracę pisemną na zadany temat (K_U17; K_U18)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – świadomie podejmuje wyzwania w realizacji zadań zawodowych, w tym wyszukuje niezbędne materiały i dane potrzebne do pracy (K_K02; K_K11)

K02 – przestrzega zasad netykiety (zasad przyzwoitego zachowania w Internecie) oraz zasad etycznych w pracy zawodowej (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Historia stosunków międzynarodowych

Przemiany cywilizacyjne w Europie w XIX i XX w.

Międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze oraz kulturalne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada wiedzę na temat metod badawczych charakterystycznych dla nauk humanistycznych i społecznych (K_W06)

W02 – zna metody badawcze oraz techniki gromadzenia danych (K_W06)

W03 – zna zasady pracy zespołowej (K_W08)

W04 – zna zasady bezpieczeństwa informacji, prawa autorskiego i regulacje prawne → ochrona własności intelektualnej (K_W06)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia zgromadzoną informację na temat wybranego regionu (K_U06)

U02 – dokonuje krytyki wewnętrznej źródeł pisanych, ikonograficznych, statystycznych, rzeczowych, a także ustnych (zebranych w trakcie swych badań) (K_U06)

U03 – dobiera metody badawcze do potrzeb opracowania danych w wybranym zakresie tematycznym stosunków międzynarodowych (K_U6)

U04 – uczestniczy w dyskusjach i debatach posługując się terminologią właściwą dla obszaru swoich badań (K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – przestrzega zasad netykiety (zasad przyzwoitego zachowania w Internecie) oraz zasad etycznych w pracy zawodowej, zwłaszcza regulacji dotyczących praw autorskich (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Historia stosunków międzynarodowych

Przemiany cywilizacyjne w Europie w XIX i XX w.

Międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze oraz kulturalne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.